Mikael Cromsjövideo

Inspelning från Uppsala social forum

Uppsala Social Forum 2007 Dolda härskarstrukturer och vägen till meningsfull samhällsförändring. En föreläsning om dolda maktstrukturer, härskartekniker och yttre kontrollmekanismer och hur kunskapen om dessa hjälper...
tidningar

Informationspaketet är på gång

Vi har fått in 6314,28 kr i bidrag för att skicka ut ett informationspaket till kända personligheter i Sverige. Förutom dessa gåvor har vi...
sol

Att vakna upp betyder att gå bortom tomhet, bortom form

Det var zenbuddhismen som öppnade mitt sinne för att utforska nya sidor av verkligheten och gav mig inspiration att dyka ned även i de...

Informationspaket 2007

Informationspaketet 2007 Politiker och kändisar får ett brev med 4 filmer och 4 sidor text.
911

Mikael Cromsjö på ABF-huset

Del 1 - Vaken.se - 9/11 föredrag i ABF Huset Del 2 - Klipp från flera olika 9/11 filmer Var 11 september ett insiderjobb och...
skog

Exoteriska Skriften

Exoteriska Den andra sidan av kunskapen. En filosofisk grund till uppvaknandet. Av: Exoteriska Föreningen / Mikael.C De grundläggande idéerna som vaken arbetar utifrån. Av: Mikael C.

Nyvaken

Nyvaken Har du just vaknat? Här är en artikel som förklarar lite av vad du kan gå igenom på vägen mot uppvaknandet. Av: Mikael C. och...
arbetslos USA

The Solution is Now!

The Solution is Now! En artikel från en vakenanvändare som presenterar förslag på hur vi ska gå tillväga och agera utifrån den information som vi...

Framtiden och Människan.

2012- The Future of Mankind- 3 h 30 min Underhållning med M. Tsarion. Är delar av vår Historia förfalskad och har vi blivit undanhållen viktig...
tidningar

Vaken i media

Vaken.se har nämnts i media på flera ställen den senaste tiden. Här har jag sammlat de saker jag kunnat hitta. En hel del smutskastning,...