”Jag är inte här för att bråka med någon, bara gå igenom vissa saker jag läst, mina frågor samt förklara varför jag inte kan bli klok på dessa covid-vaccin”. Det skriver Christian Elliot på magasinet The Defender om sina orsaker till varför han själv inte tänker ta något vaccin i 10 punkter.

1. Vaccintillverkarna är befriade från ansvar.

Den enda industrin i världen som inte bär något ansvar för skador eller dödsfall orsakade av deras produkter är vaccintillverkare. Denna regel infördes 1986 med National Childhood Vaccine Injury Act, och bekräftades med Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act. Vaccintillverkare kan inte stämmas – även om de bevisats ha varit försumliga.

Covid-vaccintillverkarna har tillåtelse att tillverka en universell (one-size-fits-all) produkt, utan testning på delpopulationer (människor med specifika hälsoproblem), och ändå är de ovilliga att ta något som helst ansvar för skador och dödsfall som deras produkter orsakar.

Om ett företag inte är berett att gå i god för att dess produkter är säkra, speciellt en som påskyndats, är jag inte beredd att chansa med den produkten.

Inget ansvar. Inget förtroende. Här följer varför…

2. Inget tillgång till rå-datan från vaccinstudierna.

Skulle du vilja se rådatan som sägs ha lett till den hävdade ”90 procent respektive 95 procent-effektiviteten” som basunerats ut i pressen? Jag också. Men företagen låter oss inte se den datan.

Som påpekats i The BMJ, är det något skumt med Pfizers och Modernas påstådda effektivitetssiffror. Det förelåg ”3410 misstänkta men obekräftade covid-19 fall i testpopulationen, 1594 i gruppen som vaccinerats mot 1816 i placebo-gruppen”. Vänta, hursa? Glömde de att arbeta vetenskapligt i en vetenskaplig studie genom att inte ta hänsyn till en viktig faktor? Kunde de inte att testat dessa ”misstänkta men obekräftade” fallen för att se om de hade covid? Varför inte testa alla de 3410 deltagarna för korrekthetens skull?

Kan vi bara gissa att de inte gjorde detta för att det skulle ta luften ur deras påståenden om en ”90-95 procent effektivitet”? Skulle det inte vara vettigt om FDA skulle förvänta (kräva) av vaccintillverkarna att de testar personerna som har ”covidliknande symptom” och att de offentliggör deras rå-data så att tredje part kan undersöka hur tillverkarna rättfärdigar sina siffror?

Det är ju bara varje person i hela världen som vi försöker påverka att ta denna experimentella produkt – varför krävde inte FDA det? Är inte detta hela syftet med FDA?

En bra fråga. Rävar som vaktar gäss? Inget ansvar. Inget förtroende.

3. Ingen säkerhetstestning över en längre tid.

När det gäller dessa produkter som har funnits på marknaden bara ett par månader, har vi ingen data när det gäller den långsiktiga säkerheten. Med andra ord, vi har ingen aning om vad dessa produkter kommer att göra med kroppen under de kommande månaderna och åren – oberoende av delpopulation.

Med hänsyn tagen till alla risker ovan (risker som alla farmaceutiska produkter uppvisar), skulle det inte vara klokt att vänta och se om det värsta tänkbara fallet verkligen har undvikits? Skulle det inte vara vettigt att fylla dessa störande ”hål av avsaknad data” innan vi försöker ge detta till varje man, kvinna och barn på jorden?

Det vore vettigt. Men för att samla denna data, är de tvungna att testa det på människor, vilket leder mig till nästa punkt…

4. Inget informerat (om risker, fördelar och alternativ) samtycke.

Vad de flesta som tar detta covid-vaccin inte vet är att eftersom dessa produkter fortfarande befinner sig i fasen av kliniska studier, är var och en som ges vaccinet del av den kliniska studien – en del av experimentet. De som (likt mig själv) inte kommer att låta sig vaccineras utgör kontrollgruppen. Tiden kommer att visa hur detta experiment fungerade.

Men du skulle nu kanske fråga, om vaccinerna orsakar skador, skulle vi inte höra om det i nyheterna? Och skulle FDA se till att stoppa distributionen då?

Om Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) – det statliga systemet för rapportering av dödsfall och skador efter vaccinering (i USA) – skulle fungera korrekt, då skulle det vara annorlunda men…

5. Ofullständig rapportering av negativa effekter och dödsfall.

Enligt en Harvard-studie (som låtits genomföras av vår egen regering), rapporteras mindre än en procent av alla negativa reaktioner på vacciner till VAERS. Så länge problemen inte har lösts (som du kan läsa om i detta mail till CDC) vid tiden för författandet av denna artikel, hade VAERS rapporterat mer än 2200 dödsfall på grund av de nuvarande covid-vaccinerna samt 60 000 fall av negativa effekter.

Om dessa siffror endast representerar en procent av det totala antalet av negativa reaktioner (eller de 0,8 procent till 2 procent som denna studie som nyligen publicerades i Jama visar), kan man själv räkna ut att det motsvarar mellan 110 000 och 220 000 dödsfall som dessa vacciner orsakade fram tills dags dato och ett enormt högt antal fall av vaccinskador. Jag gissar att du inte hörde något om detta på nyheterna.  Antalet dödsfall skulle för närvarande vara lägre än de 424 000 dödsfall på grund av medicinsk felbehandling som sker varje år (vilket du troligtvis inte heller hörde något om), men så har det också endast gått sex månader sedan dessa vacciner började att användas.

Om du är intresserad av mer information om problemen med rapportsystemet VAERS, kan du ta en titt på detta eller detta.

Läs mer på nyadagbladet.se, 10 orsaker till varför jag inte kommer ta något covid-vaccin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här