Vi tär på jorden. Till slut finns ingen jord kvar att leva på. Lösningar finns men tack vare en odemokratisk ordning får dessa inte chansen att komma till folks kännedom. Med förödande resultat. En sådan är fri energi, nollpunktsenergi eller energi ur vakuum.

palbergstrom.com