Det finns omfattande bevisning, från både vittnen och ljud- och videoinspelningar, för att det förekom explosioner i samband med kollapsen av World Trade Center Building 7 (WTC 7). NIST undvek att undersöka explosioner och därmed förekomst av sprängmedel genom att sätta onaturligt höga gränsvärden. De avfärdade alla vittnesmål och inspelningar av explosioner som inte uppnådde en ljudstyrka på 130-140 dB en kilometer bort. Detta kriterium skapades med sprängämnet RDX (ett av de mest högljudda sprängämnena) som referenspunkt, i ett sammanhang som producerade mycket högre ljudnivåer än vad som skulle vara möjligt för sprängämnena som demolerade WTC7. Sedan använde de dessa ljudnivåer som enda kriterium för huruvida användandet av sprängmedel var en trovärdig hypotes eller ej. Genom denna manöver undvek man att undersöka vittnesmål om explosioner eller möjliga rester av sprängämnen. Detta är bara ännu ett exempel på bedrägligt beteende i NIST:s utredning av World Trade Center-katastrofen.

11/9 – 2001: Norra tornet exploderar, ae911truth.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här