12-åriga Victoria slog världen med häpnad när hon i ett tal på en konferens i april förklarade hur världens banksystem fungerar och hur bankirerna blåser oss.

Låt oss först göra en liten överblick över det finansiella systemet i världen och dess konsekvenser:

Nästan alla skapade krediter och lån i världen består till 92% av luft. De pengar som människor får i handen är papperslappar med symboler som inte längre är kopplade till någonting av värde, typ silver och guld. Vanligtvis har varje bank tillräckligt med mynt och sedlar för att klara de dagliga transaktionerna men vid större lånebelopp använder man sällan sedlar och mynt. Dessa lån är krediter och existerar bara genom ett dataprogram som tickar fram ränta och amorteringar och banken behöver bara ställa upp med 8% enligt gällande lag, övriga 92 % består alltså av luft.

Det här är anledningen till att när en finansiell panik uppstår och folk då rusar till banken för att ta ut sina pengar så kastar sig bankirerna på låset och vägrar släppa in kunderna i banken, vilket vi kunde se på TV-bilder under Asienkrisen för flera år sedan. Det finns helt enkelt inga pengar att ta ut. Bakgrunden till dagens svindlarsystem går långt tillbaka i historien vilket jag visade i mina artikelserier Konsten att skapa börskrascher, Bankväldet – en historik, samt Hur oligarkerna blåser massorna. I modern tid har det sitt ursprung i skapandet av Federal Reserve System 1913.

Efter en svår finanskris i USA 1907 tog de ledande bankirerna i landet tillfället i akt att börja utarbeta en plan för hur man skulle kunna flytta pengamakten från statskassan till Wall Street. Efter att sju av USA:s mest inflytelserika män haft ett hemligt möte i Georgia 1910 för att diskutera hur man skulle kunna ta över den ekonomiska makten i USA och världen beslöt man att privatisera tillgången på pengar och kredit via en stor privatägd centralbank. Istället för att staten tryckte sina egna pengar fick banken i utbyte mot statsobligationer från regeringen trycka upp och kräva ränta på dem. Därmed skapades Federal Reserve Banksystem, FED. (1)

Banken är varken federal eller en reserv, det var bara ett trick för att få folk att tro den var statens. Man lät visserligen presidenten utse ledningen i banken men Wall Street har vetorätt över både den och finansdepartementet och på så sätt också kontroll över regeringen. När landet behöver pengar så går presidenten till kongressen som i sin tur ger finansdepartementet fullmakt att trycka statsobligationer till ett värde av exempelvis 1 miljard dollar. Statsobligationerna levereras sen till Federal Reserves bankirer som i sin tur ger 1 miljard dollar till regeringen. FED kan sedan använda statsobligationerna som reserv för nya krediter.

Kapitaltäckningsgraden är 1 på 15, vilket då innebär att FED kan trycka 15 nya miljarder i krediter till delstater, företag och individer där en del existerar i form av en obligation som de betalar ränta på och 15 delar som är luft. De 15 miljarderna existerar alltså bara i teorin, inte i realiteten och FED får ränta på pengar som inte finns. Nu gällde det bara att exportera det här systemet till övriga världen och med hjälp av Hitler´s vän och sponsor Hjalmar Schacht bildades 1930 Bank For International Settlement, BIS, vilket är en förlängning av Bank of England och Federal Reserv, med säte i Basel. Med hjälp av BIS kunde man sen pumpa in både vita och svarta pengar i Tyskland och lägga grunden för nazistväldet. (2)

BIS, som även kallas för centralbankernas centralbank, har idag 60 medlemsbanker runt om i världen och styrelsen består av en handfull mäktiga män som bestämmer den dagliga räntan samt tillgången på kredit & penningmängd i sina länders banker. Den omfattar cheferna för Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, Bundesbank i Tyskland och Schweiz centralbank. Under finanskriser så formulerar man nya regler enligt Basel III, den regleringsstandard som infördes efter 2008 för att öka stabiliteten i systemet. Medan IMF och Världsbanken förhandlar med (eller snarare utpressar) regeringar, (3) handhar BIS centralbankerna.

Federal Reserve Bank ska officiellt främja prisstabilitet och för att göra detta i praktiken måste man också bekämpa löneinflation och ha tillräckligt hög arbetslöshet för att inte lönerna ska öka. De ”Priser” som är tänkta att stabilisera är dem på arbetskraft (löner) och råvarupriser. Samtidigt försöker Fed gärna blåsa upp priser på tillgångar, ofta fastighetspriser. När Alan Greenspan basade för FED såg man exempelvis till att öka bostadspriserna tillräckligt mycket för att villaägare skulle kunna låna nog på räntan för att betala bankirerna varje år och köpa sånt som deras stillastående lönenivåer inte tillät. Därmed ökade också skuldvolymen kraftigt.

När sedan börskraschen inträffade år 2008 så förlorade massor av människor sina hem och FED hotade att stänga ner ekonomin om inte regeringen löste ut bankerna på skattebetalarnas bekostnad för att skydda de rikaste 1 procenten från att förlora pengar. Om något eller några länder vill skapa oberoende från systemet är det inte ovanligt att de kommer att befinna sig i kris eller krig och i gemene mans ögon, och inte minst akademikers, beror detta naturligtvis bara på dem själva och har inget att göra med att de inte vill spela med i elitens ekonomiska maktspel. De som gjort sin hemläxa vet förstås att sanningen är någonting annat. (4)

När 12-åriga Victoria Grant i Kanada satt hemma och tittade på en dokumentär om landets ekonomiska svårigheter väcktes hennes nyfikenhet på vad de berodde på och hon började diskutera saken med sin far som redan förut forskade på saken. Hon började sen läsa och studera mer om hur det ekonomiska systemet fungerar och hade till slut satt sig in i saken så mycket att hon började tala på möten och i radio om centralbankssystemet. När Victoria i en TV-intervju fick frågan hur hon kunde förstå vad som sker på ekonomins arena men inte världens ledare, så svarade hon:

”Jag tror att nog att de förstår vad som sker men att de inte bryr sig eftersom det gagnar dem vad de gör mot oss”.

Efter att Victoria hållit ett anförande inför 600 personer på en Rotaryklubb blev hon inbjuden att tala på en filmad konferens för Public Banking in Amerika Institute. Victorias insiktsfulla och pedagogiska tal har sedan spridits som en löpeld över världen och nu setts av nära en miljon människor. För de som tror att hon bara repeterat in något hon inte förstår kan ni här se en intervju med Victoria på Russia Today där hon berättar om hur hennes intresse för ekonomi väcktes. De 3 sekundernas paus beror inte på tvekan utan på tidsfördröjningen mellan länksändningarna:

Här är Victorias tal på för Public Banking of Amerika Institute:

Källor:

(1) Ellen Hodgson Brown: Bankerna och Skuldnätet. Anarchos Förlag. 2008. (sid 3, 22, 23, 24)

(2) Banking with Hitler

(3) Världsbankens förre Vicepresident Joseph Stiglitz i intervju

(4) Confessions of an Economic Hitman
Professor Michael Hudson om finansens krig

Av: Michael Delavante

Originalartikel: sourze.se, 12-årig sensation förklarar bankirernas bluff

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här