Sedan 2001 har nu mer än 13 år passerat. För varje år som gått har en ny grupp av nyutexaminerade studenter passerat genom det svenska skolsystemet och tyvärr antagligen inte fått höra om byggnad 7. Du som läser den här artikeln är den person som kan bidra till att fler personer får möjligheten att ta ställning till vad som hände med WTC, även känd som ”byggnad 7”.

[quote_box_center]Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. [/quote_box_center] Att du som läsare av denna artikel faktiskt tar dig tid att sprida informationen om Byggnad 7 till släkt, vänner, bekanta, arbetskamrater är en viktig beståndsdel i hur vår framtid utformas. Det första och viktigaste steget är bara det enkla faktum att de flesta människor i vårt samhälle inte ens fått möjlighet att utforma en egen åsikt om byggnad 7. Du är den person som kan ändra på det. Vad varje person som tittar på materialet bestämmer sig för, är enbart deras egen sak. Det viktiga är att dom får chansen att skapa sig en egen åsikt, i kontrast till att inte ens fått ta del av information om det hela.

Vad är byggnad 7?

Byggnad 7 var en 47-våningar hög skyskrapa som en del av World Trade Center-komplexet. Denna byggnad kollapsade vid 05:20 den 11 september, 2001. Det var inte träffad av ett flygplan och hade lidit minimal skada jämfört med andra byggnader mycket närmare till tvillingtornen.

Bra att veta om byggnad 7

1. Om brand var orsaken till att byggnad 7 kollapsade, skulle det vara den första gången någonsin brand orsakade en kollaps av höghus med bärande stomme bestående av stålram.

2. Kollapsen av byggnad 7 nämndes inte i 9/11 kommissionens rapport om vad som skedde den 11:e september 2001. 571 sidor och inte ett ord om byggnad 7.

3. Enligt en opinionsundersökning 2006, visste inte ens 43% av amerikanerna som tillfrågades om byggnad 7.

4. Det tog den federala regeringen sju år för att genomföra en undersökning och lämna en rapport för just byggnad 7.

5. 2300+ arkitekter och ingenjörer har skrivit under ett upprop där dem kräver en ny utredning som ska besvara frågan om vad som verkligen hände med byggnad 7. AE911Truth vill att den ska innehålla en fullständig utredning om eventuell användning av sprängämnen vid byggnad 7. Som utbildad arkitekt eller ingenjör kan du gå med AE911Truth här.

6. Flertalet vittnen säger att möjligheten att demolera byggnad 7 var allmänt diskuterad av räddningspersonal på platsen och förespråkades även av byggnadens ägare.

7. Byggnad 7 inhyste flera underrättelse och brottsbekämpande organ, och NYC Office of Emergency Management s Emergency Operations Center, mer känd som ”Giulianis Bunker”.

 

Videosammanställning med byggnad 7:s demolering (inget ljud):