I en appell till FN och WHO skriver 190 vetenskapsmän att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna.

”Jag kommer med obekväma nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”, säger en av undertecknarna, doktor Martin Blank från Columbia University i USA i ett videomeddelande.

 

Forskningen visar hälsorisker

Appellen är hittills undertecknad av 190 vetenskapsmän och ingenjörer från 39 länder verksamma inom det berörda forskningsområdet. De uppmanar FN:s och WHO:s generalsekreterare samt FN:s medlemsstater att åtgärder vidtas så att nya riktlinjer (gränsvärden) för strålning från trådlös teknik kan införas. Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.

 

Alldeles för höga riktlinjer

”Biologiska fakta ignoreras och som ett resultat är riktlinjerna alldeles för höga och skyddar oss inte”, fortsätter Dr Martin Blank.

”Forskningen visar genomgående ökad risk för hjärntumörer (gliom och hörselnervstumör). Det är brådskande att revidera gällande riktlinjer”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus.

 

WHO ignorerar IARC:s bedömning

De 190 experterna pekar på WHO:s motsägelsefulla ställningstaganden. WHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, har klassat strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Trots det ignorerar WHO sitt eget cancerforskningsinstituts bedömningar och väljer att fortsatt rekommendera ICNIRP:s riktlinjer, vilka är framtagna av en grupp experter med kopplingar till industrin. ICNIRP:s rekommendationer skyddar enbart mot effekter av korttidsexponering och saknar explicit skydd mot hälsoeffekter av kronisk exponering vid lägre nivåer, exempelvis cancer.

 

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här