Över 215 000 människor, inklusive kardiologen och Frankrikes tidigare hälsominister Philippe Douste-Blazy, har skrivit under ett upprop där man vädjar till franska myndigheter att låta fler läkare skriva ut malariamedicinen klorokin för att behandla coronasmittade patienter.

Klorokin används i stora delar av världen mot malaria och studier har visat att det har goda preliminära resultat när det kommer till att bekämpa coronaviruset. Frankrikes regering har dock valt att förbjuda landets läkare från att använda malariamedicinen förutom i de allra mest allvarliga coronafallen.

Läs mer på nyadagbladet.se