Aids och corona har fantastiska likheter. Båda virusen har starka kopplingar till militär biovapenframställning. Aids dök upp första gången bland unga homosexuella män på södra delen av Manhattan år 1979. Coronaviruset skördade sina första offer i november-december 2019 bland kineser i staden Wuhan. I fallet med HIV och Aids skyllde först forskaretablissemanget på en afrikansk grön markatta som bas för en virusöverföring från djur till människa. Virus är kända för att vara mycket artspecifika och naturen sker ytterst sällan dessa hopp över artbarriären. Däremot kan dessa utföras i laboratorier och också vid produktion av vacciner där man tvingar exempelvis människovirus att dupliceras i apnjurar, råttnjurar och i hönsägg. Därmed har enligt Judy Mikovits en hel armada med djurvirus inkorporerats hos de människor som tagit många vacciner.  Den gröna markattan som först fick skulden för HIV ersattes 1999 av etablissemangets forskare med schimpansen. Och det rörde sig i början om bara en enda schimpans: Marilyn.

Vad dessa forskare helt teg om var att samma experimentvaccin man gav till de homosexuella i New York först hade injicerats på ett antal schimpanser. När det gäller coronaviruset kan man i dagens PK-media bara fortfarande rapportera om sambandet mellan fladdermöss och djurmarknaden i Wuhan. Man förvägrar allmänheten den debatt som flera forskare som Francis Boyle i USA, nobelpristagaren Luc Montagnier i Frankrike och Birger Sörensen i Norge fört till torgs att coronaviruset är ett virus som uppstått genom genmanipulering i ett laboratorium. Eller som nu senast med kraftfull evidens framförts på över 200 sidor i ”The Fauci/COVID-19 Dossier”.

På den tiden Aids var intressant fanns en stor skillnad. Forskarna teg, med mycket få undantag, om detta förhållande. Däremot var media om man inte var direkt kontrollerade av läkemedelsindustrin såsom Bonniers med DN och Expressen, mycket mer på alerten. Lokaltidningar kunde skriva mycket och samma gällde med Public Service. Både Sveriges Radio och Svensk Television kunde informera och vara objektiva. Exempelvis sände TVs Rapport den första augustiveckan 1991, på bästa sändningstid, detta inslag.

Då var den unge Claes Elfsberg hallåa och den som var ansvarig utgivare för programmet var Eva Marling (1940 – 2011).  Idag är det en omöjlighet att ett sådant inslag får sändas hos Public Service. Rätten till objektiv och saklig information har alltsedan millennieskiftet kraftigt inskränkts.

Ingemar Ljungqvist

almanova.eu
frihetsverige.se

1 KOMMENTAR

 1. Ingemar Ljungvist skriver:

  ”Coronaviruset skördade sina första offer i november-december 2019 bland kineser i staden Wuhan.”

  What… Ljungqvist driver tes om ”smittsamma virus”.

  Se kontrasten til verkligheten på länken nedan:

  Ett kort utdrag från texten:

  Give me fever and I can cure every disease.” Hippocrates

  Germ Theory: The Lynchpin Holding the Entire Hoax Together

  There’s no such thing as a contagious “virus.”

  Unbelievable? Shocking? Yes, it is. Here are quotations from doctors, authors and experts that refute Louis Pasteur’s fraudulent “germ theory.” This is the lynchpin issue that holds this entire planned-demic together.

  When you disprove the theory that so-called viruses can be transmitted through the air from one person to another, the entire house of cards falls to the ground:

  “The entire fabric of the germ theory of disease rests upon assumptions which not only have not been proved, but which are incapable of proof, and many of them can be proved to be the reverse of truth.

  The basic one of the unproven assumptions, wholly due to Pasteur, is the hypothesis that all the so-called infections and contagious disorders are caused by germs.”

  — M.L. Leverson, M.D.

  https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22note_id%22%3A988519888321704%7D&path=%2Fnotes%2F%7Bnote_id%7D&_rdr

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här