Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning publicerad under 2000-talet som visar att mobilmaster och basstationer utgör en hälsorisk för närboende. Drygt 30 studier har visat att basstationer och mobilmaster ökar risken för  sömnsvårigheter, huvudvärk med flera symptom (mikrovågssyndromet) eller cancer. Sammantaget visar forskningen klart att det föreligger förhöjd risk för ohälsa nära mobilmaster eller basstationer. Hittills finns endast en studie, en fallstudie, som studerat hälsoeffekter av 5G.

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster eller basstationer har visat ökad risk för den symtombild som sedan decennier kallas mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Upprepade undersökningar visar också att mobilmaster ökar risken för cancer bland de närboende. En studie visar ökad förekomst av DNA-skador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS.

Strålskyddsstiftelsens sammanställning redovisar drygt 30 studier, inklusive två fallstudier, som sammantaget klart visar förhöjd risk för ohälsa nära mobilmaster eller basstationer.

Hittills har ingen undersökning studerat samband mellan Alzheimers och boende nära basstationer eller mobilmaster men misstanken finns om ett samband mot bakgrund av upprepade djurstudier som visat skadlig påverkan på hjärnan som indikerar risk för sjukdomen.

Hälsorisker betydligt under gällande referensvärden
Risken för ohälsa ökar vid nivåer som är långt under de så kallade referensvärden som är framtagna av organisationen ICNIRP.  ICNIRP:s hårt kritiserade referensvärden rekommenderas i sin tur av ansvariga svenska myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket) och tillämpas därmed i Sverige. Dessa referensvärden skyddar endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnader i kroppen (inom 30 minuter).

Det finns inga undersökningar överhuvudtaget som visar att det inte medför hälsorisker för människor som långvarigt exponeras för strålning från basstationer vid referensvärdets nivåer.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här