Ny forskning visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och benflexibiliteten i djurförsök, trots att exponeringen låg väl under de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar mot alla hälsorisker. Dessutom observerades ökad oxidativ stress i skelettmuskelvävnader.

3,5 GHz är ett frekvensband som PTS har gett tillstånd till för 5G och det är denna frekvens som till större delen används för 5G i städer och tätorter idag. Trots att 5G byggts ut och lanserats sedan 2020, finns det fortfarande endast ett fåtal studier på effekter av exponering för 5G, i synnerhet den komplicerade sammansättningen av olika frekvenser, modulationer och snabba pulser, som människor i verkligheten utsätts för genom utbyggnaden av 5G.

Den nya studien är genomförd vid den medicinska fakulteten vid Van Yüzüncü Yıl University, Turkiet. Det  är en av de få studier som hittills studerat effekter av exponering för 5G-frekvensen 3,5 GHz. Forskarna exponerade försöksdjur (råttor) under 2 timmar varje dag under 30 dagar för vid en strålningsnivå på 1,6 W/m2 . Det innebär att strålningen låg betydligt under gällande referensvärden i Sverige som är 10 W/m2. För att studera effekter på diabetes, utgjordes en grupp av de exponerade och oexponerade grupperna av råttor med diabetes.

Forskarna hade som utgångspunkt för studien att undersöka effekterna av 3,5 GHz på skelettmuskelvävnad och på ben. Ben utgörs av främst två kompositmaterial bestående av mineraler och kollagen. De mekaniska egenskaperna hos dessa material skiljer sig från varandra: mineraler ger benet styrka medan kollagenet ger benet motståndskraft mot mekaniska krafter, hållbarhet och viss flexibilitet.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, 5G-frekvens försämrar benstyrkan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här