5G kommer att öka mikrovågsstrålningen enormt

Professor Olle Johansson Stoppa 5G Ökad cancerdödlighet

Enligt uppgifter från Ericsson kommer människors exponering för mikrovågsstrålning att öka enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i Sverige. I Sverige gäller gränsvärden som inte skyddar mot hälsorisker med långvarig exponering, exempelvis cancer och psykisk ohälsa, trots att riskerna väl belagda i forskningen.

Illustrationen ovan är hämtad från en presentation av Christer Törnevik från Ericsson vid ITU (International Telecommuncations Union), december 2017. Avståndet mellan en 5G-basstation (kallad Massive MIMO) på ett hyreshus och närmsta bostad bör vara över 115 meter för att den extremt starka 5G-strålningen inte ska överskrida gränsvärdet i länder som exempelvis Schweiz, Italien och Ryssland. Dessa länder har  100 gånger lägre gränsvärden jämfört med Sverige. Ryssland har haft dessa lägre gränsvärden sedan 1960-talet baserat på forskning som redan då visat att långvarig exponering vid nivåer under det svenska gränsvärdet orsakar skadliga hälsoeffekter. Illustrationen visar också att gränsvärdet i de tre länderna överskrids 35 meter vertikalt snett nedåt från basstationen.

Inget skydd mot risker med långtidsexponering
Illustrationen visar också den avsevärda skillnaden mellan det svenska gränsvärdet och de gränsvärden som är 100 gånger lägre. I Sverige är det fritt fram att exponera människor, inklusive små barn, sjuka och äldre, i hela det blå området förutom det lilla gröna området allra närmast 5G-basstationen. Detta pga att Sverige antagit det föråldrade skyhöga värdet från den kontroversiella industrivänliga organisationen ICNIRP.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here