5G stoppas i Vaud (Schweiz) i väntan på utredning

Professor Olle Johansson Stoppa 5G Ökad cancerdödlighet

Kantonen Vauds folkvalda parlament (Grand Council Vaudois) röstade den 9 april 2019 för ett moratorium av 5G-utbyggnaden. Detta mot bakgrund av att välrenommerade vetenskapsmän och läkare kritiserat 5G samt att  en utredning av hälso- och miljökonsekvenser från Schweiz miljömyndighet (Swiss Federal Office for the Environment) ännu inte är klar. Stoppet för 5G gäller tills utredningen offentliggjorts.

Beslutet fattades med klar majoritet, 95 röstade för och 9 mot ett förslag från de grönas ledamot (le Vert) Raphaël Mahaim och 28 andra ledamöter.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here