Under måndagen publicerade mer än 65 läkare ett öppet brev till brittiska myndigheter där de kräver att Assange flyttas från högsäkerhetsfängelset till ett universitetssjukhus för att få adekvat vård. Om så inte sker menar man att Julian Assange riskerar att dö i fängelset.

I brevet uttrycker läkarna sin oro för Assanges försämrade hälsotillstånd och det faktum att han sitter isolerad och i sina brev visat tecken på grov psykisk ohälsa. Läkarnas bedömning baseras på ögonvittnesberättelser om hur Assange såg ut och framstod i domstolen för en månad sedan och en rapport som i början av november utfärdades av FN-medarbetare.

Läs mer på nyadagbladet.se