Läkemedelsverket har i nuläget fått in rapporter om minst 67 dödsfall som kopplas till Pfizers vaccin, deras kontroversiella mRNA-vaccin. Därtill finns en mycket lång rad övriga misstänkta skadeverkningar från hjärtattacker till fall av sepsis, svåra infektioner och akut andnöd.

Mellan den 27 december 2020 och den 9 februari 2021 fick Läkemedelsverket in minst 703 rapporter om biverkningar för Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin Comirnaty.

251 av dessa klassas av Läkemedelsverket som ”allvarliga” och även yngre patienter konstateras ha drabbats av vaccinets skadeverkningar. 61 rapporter handlar om patienter under 30, 108 rapporter om patienter under 40 och 122 rapporter om patienter under 50 års ålder.

Läs mer på nyadagbladet.se