Myndigheterna hävdar att det inte finns några risker med HPV-vaccinet men det finns 83618 registrerade fall av biverkningar. Frågan är om Folkhälsomyndigheten mörkar sanningen?

Läkemedelsverket, som delvis finansieras via läkemedelsindustrin, säger så här om HPV-vaccinet:

”De biverkningar som beskrivits är till största delen milda och snabbt övergående”

Folkhälsomyndigheten säger något liknande med tillägget att man har mycket god kunskap om HPV-vaccinernas säkerhet.

Men är det ärligt och sanningsenligt?

Inte om man ska tro VigiAccess, en databas av Uppsala Monitoring Centre i samarbete med WHO. Till dags dato finns 83618 fall av biverkningar från HPV-vaccinet varav 43952 av dessa gäller 12-17 år. Flera är allvarliga och en del är dödsfall.

Fördelningen på kontinenter:

Afrika127
Amerika46523  (56%)
Asien12004
Europa20081 (24%)
Oceanien4883

Enligt amerikanska VAERS är siffran betydligt högre för USA (57287 varav 419 dödsfall) än vad VigiAccess anger för hela Nord- och Sydamerika.

Man ska också vara medveten om att detta sannolikt bara är en del av sanningen då många fall inte rapporteras. Sjukvården är ett första hinder då många läkare är ensidigt positiva till vaccin och inte vill erkänna eventuella risker.

Antalet fall av biverkningar är många oavsett om vaccinet har getts till miljoner. Folkhälsomyndigheten är knappast okunnig om detta men tycks vilja tona ner eller kanske till och med mörka riskerna. Frågan är varför?

palbergstrom.com