83 Ekonomer och organisationer bakom kampanj: Rethinking the Role of Banks

massorna Banking 101

Positiva Pengar i samarbete med ett globalt nätverk ekonomistudenter vill att felaktig information om hur pengar skapas slutar läras ut på universiteten. Den globala kampanjen ”Rethinking the Role of Banks in Economics Education” har nu spritt sig till 27 universitet i 11 länder. Imponerande nog har 83 ekonomer och organisationer nu undertecknat ett öppet brev om saken.

Bland brevets undertecknare finns ekonomer som Kate Raworth (författare till Doughnut Eonomics)Steve Keen (författare till Can We Avoid Another Financial Crisis?) och organisationerna Finance Watch.

Brevet framhåller att över hela världen, lär universitet ut föråldrade teorier om bankväsendet ”utan att bry sig om empirin som motsäger dem.” Frågan bör ställas: Hur ska dagens ekonomistuderande som är framtidens makthavare, opinionsbildare, politiker, finansiärer och företagsledare, kunna forma stabila och produktiva ekonomier globalt, om de inte har en realistisk bild av bankväsendet och hur pengar skapas?

Flertalet institutioner i ekonomi lär ut den föråldrade teorin att banker skulle bara vara mellanhänder, som överför pengar från insättare till låntagare. Trots att det inom forskningen råder en överväldigande samstämmighet om att banker inte alls bara är mellanhänder. Istället är det så att ”merparten av pengarna i omlopp skapas av affärsbanker”, och affärsbankerna ”’skapar’ pengar där och då, genom att skriva in siffrorna på låntagarens konto”.

Engagera dig i kampanjen du också!

  1.  Skicka det öppna brevet till alla professorer, lektorer, doktorander och studenter du känner på landets ekonomiutbildningar. (Är du ekonomistudent kan du också skicka ett mer utförligt brev med felaktiga citat från läroböckerna direkt till din professor.)
  2. Skicka pressmeddelandet om kampanjen till alla journalister och politiker du känner.
  3. Dela kampanjen på Facebook! Här är länk till vårt FB inlägg om saken. 
  4. Ekonom eller företrädare för en organisation? Skriv på det öppna brevet här!

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here