Bevisen för att närvaron av termit vid World Trade Center (WTC) den 11 september är många och övertygande. Dessa bevis har ackumulerats till den grad att vi kan säga att WTC-termit inte längre är en hypotes, de utgör en testad och bevisad teori. Därför är det inte lätt att förneka den. Men sättet att göra detta på är inte svår att förstå.

För att förneka termitteorin måste man först förstå bevisen för den och sedan visa hur alla dessa bevis är felaktiga eller kan förklaras av andra fenomen. Här är 10-i-topp-listan över bevis för termit vid WTC.

1. Smält metall. Det finns ett stort antal fotografier och utsagor från ögonvittnen om närvaron av smält metall vid WTC, både i byggnaderna och i rasmassorna. Ingen legitim förklaring har givits för dessa bevis annat än att den exotermiska reaktionen i termit, som genererar temperaturer som krävs med smält metall som biprodukt.

2. Eldhärdarna vid Ground Zero kunde inte släckas på flera månader. Trots tillförandet av miljontals liter vatten till högen, flera regn och användandet av kemisk eldbekämpning kunde inte elden släckas. Temperaturbilder från satelliter visade att temperaturen i högen var långt över de förväntade i massorna i en typisk byggnadseld. Bara termit, som innehåller sin egen oxidant och därför inte kan släckas med kvävning, kan förklara detta bevis.

3. Ett stort antal ögonvittnen som flydde från området beskrev luftmassorna som en het vind fylld med brinnande partiklar. [1] Dessa bevis överensstämmer med närvaron av stora mängder biprodukter från termit, inklusive heta metalliska mikrosfärer och fortfarande reagerande anhopningar av termit.

4. Ett stort antal fordon brandskadades eller sattes i brand i området. Fotobevis visar att bilar som var parkerade i de lägre våningarnas garageytor i WTC-komplexet brann som om de träffats av en supervarm vind likt den som beskrevs av ögonvittnena. Alla icke-metalliska delar i bilarna, inklusive plast, gummi och glas blev helt bortbrända av en het krevad.

5. Där fanns också en distinkt ”vit rök” närvarande – klart skild från rök orsakad av vanlig byggnadseld, vilket bekräftas av ögonvittnen och fotobevis. [2] Den näst största produkten av termitreaktionen är aluminiumoxid, vilket utsöndras i vit fast form kort efter reaktionen.

6. Peer-granskad vetenskaplig forskning bekräftade närvaron av extremt höga temperaturer vid WTC. Bevis för de höga temperaturerna fanns i metalliska och ickemetalliska mikrosfärer och silikat. Dessa fynd bekräftades av 9/11-utredare och av forskare vid ett oberoende företag och vid United States Geologic Survey.

7. Den kemiska sammansättningen i de metalliska mikrosfärerna från WTC-damm överensstämmer med metalliska mikrosfärer skapade i termitreaktionen.

8. Miljödatan som samlades in vid Ground Zero under månaderna som följde på 9/11 indikerar att våldsamt brinnande bränder, liknande de som termit skapar, uppstod vid specifika datum. Peer-granskade vetenskapliga analyser av dessa data visar att komponenterna i termit steg till extraordinära nivåer vid specifika datum, både i luft- och partikelutsläppen vid Ground Zero.

9. Nanorör av kol har funnits i WTC-dammen och i lungorna hos de först anlända till WTC. Skapandet av nanorör i kol kräver extremt höga temperaturer, vissa metalliska katalysatorer, och kolföreningar precis som de man finner i nanotermitformler. Forskare har upptäckt att nanotermit producerar samma sorters nanorör av kol. Upptäckten har bekräftats av oberoende analyser i ett kommersiellt kontraktslaboratorium.

10 En peer-granskad vetenskaplig publikation har identifierat närvaron av nanotermit i WTC-dammet. En av de kritiska aspekterna i den artikeln har bekräftats av en oberoende forskare.

Det finns också en stor mängd indirekta bevis för termitteorin. Detta inkluderar försöken av NIST att förringa bevisen för termit. Det inkluderar också saker som ett lamt försök av Rupert Murdochs National Geographic Channel att diskreditera termitens förmåga att skära byggnadsstål, vilket i sin tur blev grundligt diskrediterat av en oberoende utredare. Det är nu bortom tvivel att termit kan skära igenom byggnadsstål vilket behövs vid demolering.

Därför är det inte lätt att motbevisa termitteorin men sättet att göra det på är enkelt. Det krävs bara att man behandlar bevisen ovan punkt för punkt, och visa för varje fall hur en alternativ hypotes kan förklara bevisen bättre. Givet de vetenskapliga beläggen för termitteorin, så skulle det behöva användas vetenskaplig metodologi, inklusive experiment och peer-granskade publikationer för att motbevisa den.

Det är nästan helt säkert varför vi inte har sett några sådana försök. I stället har människorna som arbetar med att förneka WTC-termitteorin hemfallit åt vad som skulle kunna kallas en fallstudie i hur man INTE ska reagera på vetenskapliga bevis.

De misslyckade termitteori-förnekarna har producerat följande:
* Tusentals chatrumskommentarer och andra poster, men inte en enda peer-granskad vetenskaplig artikel.
* Alternativa hypoteser som har lite eller inga bevis som stöder dem. Exempelvis mini-kärnvapen-hypotesen och ”Star Wars-strålen”-hypotesen.
* Statsanställda forskare som hävdar att bevisen helt enkelt inte finns.
* Försök att överdriva bevisens betydelse, exempelvis genom att säga att Thermite eller nano-Thermite inte kunde ha orsakat alla effekter som sågs vid WTC.
* Lömska försök att introducera de statskontrakterade personerna som skapade de officiella dokumenten som vetenskapliga forskare.

Den sista av dessa metoder har varit mest populär. I ett försök att motbevisa det tionde beviset för WTC-termit skrev den NIST-kontrakterade James Millette en ogranskad artikel som påstår sig ha upprepat fyndet av nano-Thermite i WTC-dammet. Detta organiserades tydligen i förhoppningen att det skulle diskreditera alla bevis för att det fanns termit vid WTC.

Millette är välkänd efter att ha arbetat med de officiella rapporterna om analysen av WTC-damm. Han var ansvarig för att skapa formuläret som användes för att för-sortera allt funnet material i dammet innan någon analys hade gjorts av officiella undersökare. Dessa officiella rapporter nämner inte något av ovanstående bevis, och undviker helt att rapportera om den stora mängden järn-mikrosfärer som fanns genomgående i WTC-dammet. Dessutom hittade inte Millettes officiella rapportteam några röd-grå chips, än mindre nanotermit.

Under arbetet med att motarbeta WTC-termitforskningen, kunde Millette ändå inte hitta några järn-mikrosfärer. Men han påstod sig äntligen ha funnit de röd-grå chipsen. Intressant nog, försökte han inte replikera testningen som skulle ha avgjort om chipsen var termiska.

Millette hävdade att han funnit chipsen och utförde en XEDS-analys för kemisk sammansättning men undvek att göra något av de andra testerna inklusive BSE, DSC, flamtestet, MEK-testet eller mätning av chipsens resistens. Efter att oförklarligt ”föraskat” chipsen i 400°C i en förbränningsugn vilket enligt honom indikerar att de inte var intressanta material (vilka antänds vid 430°C), ignorerade Milette resten av studien han var satt att replikera. Eftersom han inte gjorde DCC-testet, kunde han inte göra XEDS på sfärerna som uppstod ur chipsen. Eftersom han ännu inte hade funnit sfärer i dammet, kunde han inte testa några sfärtester från termitreaktionerna.

Millette kommenterade inte FTIR-testet, vilket jag också utförde på chips från WTC-damm fast med ett helt annat resultat. Precis som Milettes papper, är mitt FTIR-arbete inte heller del av någon peer-granskad publikation och ska därför inte tas för något auktoritärt bevis. Det har varit mindre bråttom med detta tilläggsarbete eftersom det som utförts hittills inte har fått någon legitim respons från regeringen eller från merparten av akademin. Detta ledsamma faktum är den centrala punkten i dagens diskussion.

Oavsett, utförde bara Millette en tiondel av testerna i sin kamp att replikera (eller motbevisa) en tiondel av bevisen som föreligger för Thermite vid WTC. Hans ogranskade ”en-procents-ansats” lyckades trots detta övertyga många människor, inklusive några av människorna som låg bakom den officiella rapporten för 9/11. Det är dock uppenbart för andra att Millettes arbete inte var någon replikering hur man än ser på det.

Jag ser fram mot en peer-granskad vetenskaplig artikel som slutligen replikerar nanotermitartikeln eller någon annan av de peer-granskade vetenskapliga artiklar som dokumenterar bevisen för termit vid WTC. Förhoppningsvis kan vi närma oss dessa insatser utan oro för källor och utan att upprepa lögnerna och manipulationen som föregick dem.

Tills dess är det viktigt att förstå skillnaden mellan den vetenskapliga ytan och den faktiska användningen av vetenskap. Att ignorera 90 procent av bevisen är inte vetenskapligt. Och att replikera 10 procent innebär att man upprepar arbetet. Om förnekarna av termit och alternativa hypoteser kan försöka hitta mod och fokus nog för att anta utmaningen så kanske de också kan bidra till diskussionen.

Av: Kevin Ryan

Originaltext på engelska: globalresearch.ca

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här