Bevisen för att närvaron av termit vid World Trade Center (WTC) den 11 september är många och övertygande. Dessa bevis har ackumulerats till den grad att vi kan säga att WTC-termit inte längre är en hypotes, de utgör en testad och bevisad teori. Därför är det inte lätt att förneka den. Men sättet att göra detta på är inte svår att förstå.

För att förneka termitteorin måste man först förstå bevisen för den och sedan visa hur alla dessa bevis är felaktiga eller kan förklaras av andra fenomen. Här är 10-i-topp-listan över bevis för termit vid WTC.

1. Smält metall. Det finns ett stort antal fotografier och utsagor från ögonvittnen om närvaron av smält metall vid WTC, både i byggnaderna och i rasmassorna. Ingen legitim förklaring har givits för dessa bevis annat än att den exotermiska reaktionen i termit, som genererar temperaturer som krävs med smält metall som biprodukt.

2. Eldhärdarna vid Ground Zero kunde inte släckas på flera månader. Trots tillförandet av miljontals liter vatten till högen, flera regn och användandet av kemisk eldbekämpning kunde inte elden släckas. Temperaturbilder från satelliter visade att temperaturen i högen var långt över de förväntade i massorna i en typisk byggnadseld. Bara termit, som innehåller sin egen oxidant och därför inte kan släckas med kvävning, kan förklara detta bevis.

3. Ett stort antal ögonvittnen som flydde från området beskrev luftmassorna som en het vind fylld med brinnande partiklar. [url=http://digwithin.net/2013/12/08/thermite/#_edn1][1][/url] Dessa bevis överensstämmer med närvaron av stora mängder biprodukter från termit, inklusive heta metalliska mikrosfärer och fortfarande reagerande anhopningar av termit.

4. Ett stort antal fordon brandskadades eller sattes i brand i området. Fotobevis visar att bilar som var parkerade i de lägre våningarnas garageytor i WTC-komplexet brann som om de träffats av en supervarm vind likt den som beskrevs av ögonvittnena. Alla icke-metalliska delar i bilarna, inklusive plast, gummi och glas blev helt bortbrända av en het krevad.

5. Där fanns också en distinkt ”vit rök” närvarande – klart skild från rök orsakad av vanlig byggnadseld, vilket bekräftas av ögonvittnen och fotobevis. [url=http://digwithin.net/2013/12/08/thermite/#_edn2][2][/url] Den näst största produkten av termitreaktionen är aluminiumoxid, vilket utsöndras i vit fast form kort efter reaktionen.

6. Peer-granskad vetenskaplig forskning bekräftade närvaron av extremt höga temperaturer vid WTC. Bevis för de höga temperaturerna fanns i metalliska och ickemetalliska mikrosfärer och silikat. Dessa fynd bekräftades av 9/11-utredare och av forskare vid ett oberoende företag och vid United States Geologic Survey.

7. Den kemiska sammansättningen i de metalliska mikrosfärerna från WTC-damm överensstämmer med metalliska mikrosfärer skapade i termitreaktionen.

8. Miljödatan som samlades in vid Ground Zero under månaderna som följde på 9/11 indikerar att våldsamt brinnande bränder, liknande de som termit skapar, uppstod vid specifika datum. Peer-granskade vetenskapliga analyser av dessa data visar att komponenterna i termit steg till extraordinära nivåer vid specifika datum, både i luft- och partikelutsläppen vid Ground Zero.

9. Nanorör av kol har funnits i WTC-dammen och i lungorna hos de först anlända till WTC. Skapandet av nanorör i kol kräver extremt höga temperaturer, vissa metalliska katalysatorer, och kolföreningar precis som de man finner i nanotermitformler. Forskare har upptäckt att nanotermit producerar samma sorters nanorör av kol. Upptäckten har bekräftats av oberoende analyser i ett kommersiellt kontraktslaboratorium.

10 En peer-granskad vetenskaplig publikation har identifierat närvaron av nanotermit i WTC-dammet. En av de kritiska aspekterna i den artikeln har bekräftats av en oberoende forskare.

Det finns också en stor mängd indirekta bevis för termitteorin. Detta inkluderar försöken av NIST att förringa bevisen för termit. Det inkluderar också saker som ett lamt försök av Rupert Murdochs National Geographic Channel att diskreditera termitens förmåga att skära byggnadsstål, vilket i sin tur blev grundligt diskrediterat av en oberoende utredare. Det är nu bortom tvivel att termit kan skära igenom byggnadsstål vilket behövs vid demolering.

Därför är det inte lätt att motbevisa termitt