Den 27:e juni hölls för första gången Social Forum i USA. Ca: 9400 personer deltog. Medvetenheten runt 9/11 var stor och i en öppen röstning antogs ett förslag att gemensamt agera för en ny undersökning av 9/11.

Läs mer