ADF rapporterar om det nu 18 månader långa omhändertagandet av Domenic Johansson.

dominicjohansson.blogspot.com

friendsofdomenic.blogspot.com