Tyskland och andra länder har brutit mot de mänskliga rättigheterna och använt coronaviruset för att skapa panik hos befolkningen och införa totalitär repression på sina medborgare. Det slår en granskande en coronakommitté fast och vill inleda rättsprocesser mot de ansvariga.

Reiner Fuellmich är en av fyra medlemmar i den fristående tyska undersökande coronakommittén (The German Corona Investigative Committee), en kommitté som i fyra månaders tid har arbetat juridiskt med att analysera och ta del av internationella forskares och experters vittnesmål och hitta svar på alla de frågor som uppstått i samband med coronakrisen.

Fuellmich har själv en bakgrund som jurist med fokus på konsumenträtt och har varit involverad fall mot tvister mot storföretag som Deutsche Bank, biltillverkaren VW och rederiet Kuehne & Nagel.

Kommittén menar att agerandet man sett under coronakrisen överträffar den värsta korruption man någonsin undersökt. Fuellmich går så långt så att han hävdar att det ha