Advokaten Thomas Renz ska ha stämt amerikanska staten för 45 000 dödsfall inom tre dagar efter coronavaccinering. Den är baserad på en expert, visselblåsare som han i nuläget inte vill namnge. Uppgiften stämmer med data från amerikanska VAERS.

palbergstrom.com