Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande.

Pierre Schori tillhör dem som kritiserat insatsen och bland annat hänvisat till att socialdemokratiska partikongressen 2013 beställde en s k Vitbok i frågan.

Regeringen har i stället tillsatt en oberoende granskningskommitté och utsåg enmansutredare, Tone Tingsgård – tidigare riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott som själv suttit med i riksdagen och tagit besluten om Sveriges deltagande i kriget.

Drygt 9 000 svenska soldater har deltagit i den svenska militära insatsen.

Utredningen, som ska utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014, ska redovisas senast den 30 november 2016.

ATT NOTERA:

• Den 18 januari 2002 inleddes för Sveriges del kriget och ockupationen av Afghanistan.

• Kriget och ockupationen fortsätter än idag, 14 år senare!

• Vi vet inte och kommer troligtvis aldrig att få veta hur många afghaner som svenska soldater dödade, hur många miljarder kriget kostade, varför Sverige medverkat i 14 år eller vilka som bär ansvaret för detta monumentala fiasko.

• Hemlighetsmakeri och tystnad från politikerna, försvaret, myndigheterna och massmedierna är nära på total.

• Kommer den här enmansutredningen visa sig vara bara ytterligare whitewash och ett led i denna tystnad?