Mainstreamedia har i över 50 år praktiserat total mediablackout när det gäller Bilderberggruppen av den enkla orsaken av Bilderberg äger media. Journalister som har insisterat på att granska Bilderberggruppen har avskedats. I artikeln ”Europas två extremhögrar” skriven av Rasmus Fleischer, doktorand i samtidshistoria vid Södertörns högskola, och publicerad på Aftonbladet Kultur 9 augusti 2011, påstår Fleischer att den s.k. Sanningsrörelsen – vars kärna är kritik av Bilderberggruppen, som det största hotet mot den civiliserade, demokratiska världen – är ”högerpopulistisk” och har ”ett stort utrymme för ohöljd antisemitism.”

För att detta resonemang ska hänga ihop, så måste alltså kritik av Bilderberg jämställas med ”antisemitism”. Fleischer skriver vidare: ”det har utkristalliserat sig en distinkt annorlunda extremhöger som vill inkludera muslimer i en global revolt mot ”den nya världsordningen”, föreställt som ”en mer eller mindre judisk världskonspiration”. Begreppet ”den nya världsordningen” är allmänt accepterad för att beskriva den världsregering som Bilderberg vill införa, men i Fleishers artikel nämns Bilderberg överhuvudtaget inte. Fleischer verkar dock i sin virriga framställning jämställa Bilderberg med en ”judisk världskonspiration”, vilket dock inte är med sanningen överensstämmande.

David Rockefeller, Bilderberggruppens nestor, talar i lyriska ordalag om ”den nya världsordningen” när ”intellektuella och banker” styr världen – och demokrati är ett passerat stadium. Detta är kanske David Rockefellers dröm – men det är vår och världens mardröm. Om detta verkar dock Fleisher helt omedveten.

Detta verkar snarare vara den klassiska strategin för att tysta kritiker mot Bilderbergs världsaspirationer. Från 1954 när Bilderberg grundades och fram till omkring 2000, så tystades alla kritiker mot Bilderberg med anklagelsen om att de var ”antisemiter”.

Bilderberggruppen består dock inte enbart av judar, vilket lätt kan kontrolleras mot Bilderberg fullständiga deltagarlistor från 1954 till 2011, som vi har publicerat på vår hemsida – och även skickat ut till svensk media som totalt har ignorerat detta.

På Bilderbergs årliga möten samlas den globala makteliten, större delen av den amerikanska statsapparaten, cheferna för NSA, CIA, NATO och WHO, VD:ar för oljeindustrin, krigsindustrin, läkemedelsindustrin, internationell media (som deltar under heligt löfte om att inte skriva någonting om vad som diskuteras), stora delar av EU-Kommissionen och EU-rådet samt demokratisk folkvalda politiker från hela världen. Ingen insyn existerar om vad som diskuteras.

Miljöpartitets tidigare språkrör Birger Schlaug har beskrivit Bilderbergruppen som ”ett hot mot demokratin” – och vi delar denna uppfattning.

Tankesmedjan Mänsklighet ringde därför Aftonbladet Kultur, för att framföra kritik mot denna artikel. Journalisten Martin Aagård, som är ansvarig för publiceringen av artikeln, tyckte att: ”Det är ert eget pedagogiska problem om andra uppfattar er som antisemiter”. När vi beskrev Bilderberggruppen, så visade det sig också att Aaagård överhuvudtaget inte visste vad Bilderberggruppen var.

Att media under beteckningen ”Sanningsrörelsen” försöker bunta ihop ett antal företag, tidningar och rörelser, som inte har annat gemensamt än en kritik mot Bilderbergs hot mot mänskligheten var inte heller någonting som Aagård var insatt i. Detta är ungefär lika begåvat som att bunta ihop alla politiker under en beteckning och anklaga dem för varandras politik.

Vi har också framfört kritik för förtal – och arrogans från Aftonbladet Kultur – till Aftonbladets chefredaktör Jan Helin, som kommer att utreda detta.

Avslutningsvis anser vi att det är denna brist på respekt och arrogans, som grundläggande skapar extremism av olika slag.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här