Antalet fall av glioblastom, den farligaste sortens hjärntumör, ökar mycket i England. Allra störst ökning ses för tumörer i det område som är mest exponerat vid mobilanvändning varför ökningen misstänks ha samband med mobilstrålning. Tidigare har upprepade epidemiologiska undersökningar visat att mobilanvändare löper ökad risk för hjärntumör.

Mellan 1995 och 2015 fördubblades antalet fall av glioblastom per 100 000 invånare i England enligt en ny vetenskaplig artikel som analyserat nationell cancerstatistik. Antalet personer som varje år drabbades av glioblastom i England ökade från 983 år 1995 till 2531 år 2015.

Sammantaget har antalet nya hjärntumörpatienter varje år inte ökat i samma utsträckning som för glioblastom under samma period vilket beror på att incidensen av de mindre allvarliga formerna av hjärntumörerna samtidigt minskat fram till cirka 2007 och därefter varit stabil.  Det innebär ett skifte mot större andel mycket allvarliga hjärntumörfall. Se diagrammet nedan där den helstreckade svarta linjen är glioblastom (GBM) och som visar antalet nya fall per 100 000 invånare mellan åren 1995 0ch 2015 i England.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se