Författaren, musikern och historikern Alan Watt är död.

Närmast outtröttlig lade han på hemsidan cuttingthroughthematrix.com varje vecka under många år ut sina inlästa podcasts om vad som pågår på världsscenen och bakom kulisserna. Watt gav även ut flera böcker och dvd:s. Bland böckerna kan nämnas ”Cutting Through” Volumes 1, 2, 3, (1) och bland filmerna Reality Check 1 och”Reality Check 2 – Wisdom, Esoterica and …TIME”. (2) Han var under flera år även en flitig gäst på många radioshower i främst Kanada och USA.

Alan föddes och växte upp i Skottland på 50-talet. Han studerade redan som mycket ung de babyloniska, egyptiska och antika kulturerna och fortsatte tvärs igenom hela världshistorien. Alan började ifrågasätta vad som lärdes ut i skolan och med tiden blev det snarare han som undervisade lärarna istället för tvärtom och han flyttades upp till en högre klass. I gymnasieåldern var det meningen att Alan skulle studera medicin men eftersom han även var ett musikaliskt underbarn tog passionen för musiken över och med tiden blev han musiker på heltid. Han komponerade, spelade och arbetade som studie- och kompmusiker till andra artister. Något som tog honom världen runt.

Efter musikerkarriären flyttade Alan till Kanada och började forska på heltid om vad som sker bakom kulisserna. Han utgick alltid från elitens egna böcker och dokument och läste ofta direkt ur deras egna publikationer. Däribland journalisten Walter Lippman, som deltog i förarbetet till fredskonferensen 1919 och blev rådgivare till flera presidenter. Lippman ansåg att ”skocken av medborgare måste styras av en särskild klass” och att folk i allmänhet inte kan dra egna slutsatser och hitta lösningar utan att vara styrda av en intellektuell elit. Därför var det nödvändigt att via propaganda ”tillverka samtycke” som Lippman uttryckte det i boken ”Public Opinion” 1922.

En annan var Edward Bernays, systerson till Sigmund Freud och en av den moderna propagandans pionjärer vad gällde att ta fram strategier för hur man skulle  påverka massorna och leda dem i ”önskvärd” riktning. I boken ”Propaganda” från 1928 förklarade Bernays att den medvetna och intelligenta manipulationen av vanor och åsikter hos massorna var ett viktigt element i samhället.

I den skrev Bernays att ”de som manipulerar denna osedda mekanism i samhället utgör en osynlig regering som är den verkligt styrande makten i vårt land. Vi styrs, våra medvetanden och vår smak är formade och våra idéer är givna, huvudsakligen av män vi aldrig har hört talas om”.

Oavsett vad man tycker om det så är det ett faktum att vi i nästan varje del av våra liv domineras av en relativt liten grupp som förstår de mentala processerna och mönstren hos massorna, konstaterade Bernays. Detta, oavsett om det rör politik, affärsvärlden, vårt sociala beteende eller etiska tänkande. ”Det är de som drar i trådarna som kontrollerar allmänhetens uppfattningar,” avslöjade han.

Watt menade att denna teknik förfinats i modern tid och att vi ständigt manipuleras att tänka i en viss riktning även om vi tror att det är våra egna slutsatser som lett fram till våra ställningstaganden. Watt skrev om hur familjer som Rockefellers och andra i samarbete med forskare, journalister politiker och deras springpojkar i olika länder agerar för att förverkliga en teknokratisk diktatur som föregås av en uppluckring och ett splittrande av traditionella sammanhållande värderingar. Bland annat ska begreppet kön utraderas, kärnfamiljen avskaffas och ”fel” åsikter bestraffas.

Med hänvisning till ”klimathotet” kommer individuellt resande successivt att förbjudas, demokratin avskaffas och alla medborgare världen runt att övervakas konstant dygnet runt.

Med andra ord beskrev han det samhälle som Orwell redan 1948 varnade för i dystopiska ”1984”.

För att förverkliga den här agendan och få folk att gå med på drakoniska lagar och ge upp sin frihet kommer eliten att hänvisa till yttre hot, varav klimatet är ett, menade Watt. Historiskt sett har krig varit effektivt men numera kan eliten även hänvisa till fanatistdåd och sjukhärdar. När människor i grupper enas för att protestera så kommer de antingen infiltreras av eliten för att splittras inifrån eller så kommer massmedierna att lyfta fram de extrema avarterna för att demonisera hela gruppen.

Det här låter förstås helgalet i mångas öron men om vi tittar på vad som sker i världen numera tycks det som Watt talade om inte särskilt långsökt.

”Avvikande” åsikter på Facebook och Twitter straffas med publika uthängningar eller avstängningar. Böcker stoppas från att ges ut. Lärare får sparken för att de anses ha använt ”fel” ord och elever känt sig ”kränkta”. Forskare nekas bidrag för att de saknar genuscertifierade motiveringar för sin forskning. Folk delas upp i ”goda” och ”onda”, beroende på om de är politiskt ”korrekta” och ”kölhalas” och drevas offentligt om de sagt eller gjort något dumt någon gång i livet.

I coronans kölvatten stängs samhällen ner och folks frihet inskränks allt mer. I Tyskland har man på vissa håll förbjudit folk att stå stilla utomhus och till och med arresterat personer för att de kramats. (3) I rädslans spår trummar politiker igenom vaccinationspass för att resor ska tillåtas. I Frankrike pratar de styrande om vaccinationstvång för vårdpersonal eller att ovaccinerade mot covid-19 kan förbjudas att resa kollektivt (4) och i Storbritannien så vill vissa forskare stänga av vaccinationsvägrare från sina arbeten eller tvångsisolera dem i sina hem. (5)

I Kina är man på väg att bygga ett ”socialt kreditsystem” som ska poängsätta hur pålitlig varje medborgare är.(6) Varje person kommer att infogas i en nationell databas som samlar information från flera olika håll och värdesätter hur pålitliga de är. Det handlar inte bara om vårdslöshet i trafik och rökning på fel platser, utan även om folk som sprider ”fejknyheter” på sociala medier.

Tidskriften Wired listade faktorer som kan komma att spela in. Betalar medborgaren sina räkningar i tid? Fullföljer personen sina åtaganden? Vad köper personen? Hur tillbringar han/hon sin tid online? Vilka personer är de vän med på sociala medier? Hur uppför sig vännerna? Om de uttrycker sig regimkritiskt kan det innebära att deras vänner får ett lägre betyg. De som ”bryter mot förtroendet” ska bland annat bannlysas från administratörsjobb i statsägda bolag och stora banker samt förhindras i sin rörlighet. Exempelvis stoppas från att resa med flyg.

Som om detta vansinne inte är illa nog kan ”dåliga medborgare” även hängas ut offentligt. Ett regeringsdokument från 2016 uppmanar företag att konsultera ”svartlistan” innan de anställer någon. (7) För att det här ska fungera används ett system där samtliga medborgare i landet ska skannas via ansiktsigenkänning. Myndigheter i stora kontrollrum sitter och spanar på storbildsskärmar som visar realtidsbilder från övervakningskameror. Med hjälp av artificiell intelligens kontrolleras varje individ var och för sig, inringade av rektanglar i