Alan Watt pratar om elitens agenda att radera de naturliga egenskaperna hos könen och skapa ett artificiellt androgynt samhälle där massans beteende kontrolleras av en vetenskaplig elit.

cuttingthroughthematrix.com