Alan Watt pratar här om hur Sveriges grundlag ändrats för att anpassas till EU.

I svensk massmedia talas det inte mycket om hur Sverige förlorar allt mer makt och hur man flyttar allt mer makt från Sveriges folk till EU.

cuttingthroughthematrix.net