Aldous Huxley, sonson av Thomas H. Huxley, som var grundare av ”Rhodes Roundtable”. Huxley utbildades vid Oxford och hade H.G. Wells som privatlärare. Han blev initierad i ”Children of the Sun”, en Dionysis-kult som bestod av barnen till Storbritanniens Rhodes-elit. Boken Brave New World utspelas i framtidens London. Hela världen är en förenad stat, utan krig och den globala regeringen instiftades efter ett apokalyptiskt krig. Alla är ständigt glada och konsumerar en fantasidrog vid namn Soma. En skönlitterär bok som bara måste läsas.