Flera åldringar på äldreboenden menar att de blivit lovade att de skulle få träffa sina anhöriga – bara de vaccinerade sig. Så har dock inte skett och nu känner de sig lurade och boende har uttryckt att de inte orkar mer utan vill ta livet av sig.

91-åriga Karin bor på äldreboendet Villa Magnolia i södra Stockholm och tog vaccinsprutorna mot covid-19 just för att hon blivit lovad att allt skulle bli ”bra” om hon gjorde det och att hon trodde att hon då skulle få träffa sina anhöriga igen.

Läs mer på nyadagbladet.se