Del 2

Del 3

Doktor Andrew Wakefield har anklagats för bedrägeri, anklagelser som med stor sannolikhet är grundlösa, läs mer på Natural News