Allvarliga vaccinskador och dödsfall inrapporterade i Sverige

massvaccinera Försöksperson dog Pfizers coronavaccin militär operation leda till infertilitet ansiktsförlamning coronavaccinationen allvarliga vaccinskador

Bland de misstänkta vaccinskador som Läkemedelsverket nu ska utreda nämns bland annat akut ansiktsförlamning, feber och frossa och kraftig huvudvärk – men också anafylaxi, en allvarlig allergisk reaktion som kan leda till döden.

Enligt Läkemedelsverket har sammanlagt 96 skador som misstänks vara orsakade av coronavaccinet redan rapporterats in, varav omkring hälften bedöms som mycket allvarliga. Dessutom har ytterligare en svensk åldring dött kort efter att denne vaccinerat sig.

Läs mer på nyadagbladet.se

2 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here