Lördagen den 26 juli 2014 invigdes nya Arcadia praxis klinik i Bad Emstal i Tyskland. Runt 400 nyfikna personer kom för att höra om och se den nya kliniken. Här arbetar man med alternativmedicin parallellt med traditionell skolmedicin, något som är mer accepterat i Tyskland än t ex i Sverige.

Metoder och behandlingar som används här är bl a hypertermi, naturläkemedel, näringsmedicin, mental träning, massage, healing mm. De läkare som arbetar här har traditionell läkarutbildning som de kompletterat med specialkunskaper inom mer alternativ och integrativ medicin.

I Tyskland har man en mer vidgad syn på vad som läker en patient. Borgmästaren i Bad Emstal, Ralf Pfeiffer, berättar under en videointervju med Canal 2nd Opinion att det viktigaste är att patienten blir frisk, inte vilken behandling som anses vara rätt.

I Sverige däremot finns en stor skepsis mot all alternativmedicin. Det ställs krav på att behandling inom traditionell vård ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En behandlingsmetod som t ex hypertermi, som används på Arcadia praxisklinik, anses inte kvala in under det begreppet i Sverige, men används på flera universitetssjukhus runt om i världen med goda resultat.

Läs mer på 2op.se