Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen, vilken är ett neurotoxin och en stark immunstimulator. Detta gör också att aluminium har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom aluminium kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med aluminium. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av aluminium i vaccin.

Såhär säger Smittskyddsinstitutet om aluminium:

”Aluminiumföreningar (aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat) ingår som ett adjuvans i de flesta bakteriella vacciner för att höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens antikroppsbildning. Om aluminiumföreningen togs bort skulle vaccinet förlora en del av sin effekt. Aluminium finns också i t.ex. dricksvatten och föda. Upptaget från tarm är dock vanligtvis begränsat, vilket gör det svårt att jämföra mängd aluminium i vatten eller föda med vad som tillförs i vacciner. Det idag möjliga sättet att minska mängden aluminium från vacciner är att använda kombinationsvacciner. På sikt är det dock sannolikt att andra och effektivare adjuvans kan ersätta aluminium.”

Det faktum att tungmetaller är giftiga för nervsystemet, att de förstör nervsystemet, är välkänt inom den medicinska vetenskapen. Föreläsning med Dr. Cem Kinaci

Källa: vaccin.me, Aluminium som adjuvans i vaccin – en koppling till neurologiska störningar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här