USA:s president Barack Obama led den 12:e maj ett välförtjänt nederlag i försöket att få fria händer (Fast Track) av Kongressen i förhandlingarna bakom lykta dörrar om de bägge frihandelsavtalen. Två dagar senare öppnades åter dörren på glänt mot bank- och bolagsdiktatur. TPP:s och TTIP:s förespråkare och motståndare är dock bägge långt ifrån en seger.

I första omröstningen behövdes en majoritet på 60 röster i Senaten men alla presidentens partikamrater utom en vägrade lyda. Andra omröstningen godkände, att enkel majoritet räcker nästa gång Fast Track behandlas. Fast Track innebär, att Kongressen inte längre kan ändra något i avtalet, utan enbart rösta ja eller nej.

Senatorerna Sherrod Brown och Bernie Sanders förklarade i Politico att de gör allt för att förhindra frihandelsavtalen. Sanders menar att tiden är på deras sida. ”Ju längre debatten håller i sig och den amerikanska allmänheten förstår vilket katastrofalt avtal det handlar om, desto bättre för oss.” Framför allt i Representanthuset finns goda utsikter att fälla avtalet.

Ledamöterna befarar å ena sidan en fortsatt avindustrialisering av USA, vilket kostar produktiva jobb och därmed ökar handelsunderskottet och å andra sidan finns en växande opposition också bland Republikanerna, för vilka hemlighetsmakeriet är en nagel i ögat. Ledamöterna får titta på avtalen under uppsikt men inte göra anteckningar eller tala med andra ledamöter eller sina väljare om innehållet.

Motståndet på bägge sidor av Atlanten resp. Stilla havet understryker, att avtalen inte innebär att vissa länder vinner gentemot andra, utan finanskretsars, överstatliga institutioners och multinationella bolags ökade rättigheter på bekostnad av alla inblandade länder och deras folkvalda.

Originaltext: larouche.se