Richard Black är militärveteran och en av de många människor i USA som vill förhindra att risken för ett tredje världskrig ökar. De amerikanska bombangreppen mot en syrisk flygplats den 6:e april har ökat denna risk betydligt. Delstatssenator Black uttalade sig mot dessa bombningar i en tweet som han riktade till president Trump med följande ordalydelse: ”Om vi går in i Syrien startar vi ett tredje världskrig baserat på informationer som givits av terrorister. Om vi störtar Assad, hjälper vi IS.”

larouche.se