Dokument som släppts fria genom ”Freedom of Information Act” visar att den amerikanska militären under 50- och 60-talet testsprayade områden i USA med kemiska gifter. Syftet var att utveckla nya vapen, säger Lisa Martino-Taylor som undersökt fallen.

Sprayningarna skedde främst i St. Louis (Missouri) och Corpus Cristi (Texas) och det var områden med låginkomsttagare som fick andas in zinkkadmiumsulfid och radioaktiva partiklar. TV-stationen KSDK som gett fallen stor uppmärksamhet har genom egna utredningar kunnat bekräfta att amerikanska medborgare utsattes för dessa militära tester utan deras medgivande. Personer som bor eller har bott i områdena kräver nu att testerna som genomfördes blir föremål för en statlig utredning.

Läs mer på newsvoice.se