I USA används testet PULS Cardiac Test för att utvärdera risken för patienter att få en akut kranskärlssjukdom, till exempel hjärtinfarkt. Testet bygger på en sammanvägning av flera biologiska proteinmarkörer.

En studie i den högt ansedda medicinska tidskriften Circulation har gjorts av resultatet i PULS-testet efter vaccinering med mRNA-covidvaccin. I åtta års tid har PULS-testet tagits var 3:e till 6:e månad för 566 patienter 28-97 år gamla och jämnt fördelade könsmässigt. Resultatet är illavarslande. Den 5-åriga risken för akut kranskärlssjukdom har ökat från 11% till 25%, alltså en mer än fördubblad (2,3 gånger) riskökning. Den ökade risken kvarstod minst 2,5 månader efter att dos 2 hade administrerats.

Detta betyder att mRNA-covidvaccinen ökar risken för allvarlig hjärtsjukdom i alla åldrar.

Av: specialistläkare

Läs mer på checkfact.org, Amerikansk studie visar mer än fördubblad risk för hjärtinfarkt efter covidvaccinering