I kölvattnet av att hundratals kosttillskott nyligen förbjudits i hela EU har FDA det amerikanska livs- och läkemedelsverket i tysthet infört ett regelsystem som, om det genomförs fullt ut, förbjuder praktiskt taget alla kosttillskott i USA som togs fram efter 1994.
Det betyder att nästan alla multivitaminer, detox-kosttillskott och växtbaserade mediciner som vi har blivit beroende av för att förebygga sjukdomar och stärka vårt immunförsvar kan snart tas bort från butikshyllor och förbjudas. Jag kallar det för ”slutspelet” (the end game) av FDAs krig mot mänskligheten. Fas ett hotade och plundrade bolag som vågade göra sanningsenliga hälsopåståenden av deras egna produkter och hemsidor genom att de inte fick redovisa näringsinnehållet. (https://www.naturalnews.com/021791.html). Fas två innebär förstörelse av hela kosttillskottsindustrin genom att helt enkelt förvägra användningen av nästan alla de ingredienser som för närvarande används i hälsokostprodukter.

Vid hälsofrihetens frontlinjer
Avslöjande av denna nya ”slutspelsstrategi” av FDA, att förbjuda praktiskt taget alla kosttillskott, kom till vår kännedom av Alliance for Natural Health, den ledande ideella hälsofrihetsgruppen i Amerika. Denna grupp rapporterar konsekvent faktabaserad information om hur FDA och FTC krossar hälsofriheten i Amerika. Deras senaste uttalande, med titeln FDA’s New Sneak Attack on Supplements förklarar hur detta nya angrepp på amerikanernas frihet är konstruerat av FDA.

Här är i korthet historien om var detta kommer ifrån och hur FDA nu utkämpar ett nytt krig mot tillgången till vitaminer, örter och kosttillskott:
1994, efter åratal av väpnade räder, förtryck och censur genomförda av FDA, instiftade kongressen en lag som kallas DSHEA. Detta är den lag som i huvudsak tvingat FDA att sluta ha möjligheten att reglera bort kosttillskott från marknaden, och grupper som Life Extension Foundation var avgörande för att hjälpa till att få igenom denna lag som antogs 1994.

Men en av de mindre kända delarna av lagen som tvingade hälsokosttillverkarna att ”underrätta” FDA om nya ingredienser användes i hälsopreparaten. Men detaljerna om hur det var tänkt att hälsokosttillverkarna skulle följa dessa riktlinjer (kallade ”NDI” eller New Dietary Ingredient rules) publicerades aldrig av FDA, och sedan 1994, har hela denna del av DSHEA i stort sett inte efterlevts (eller selektivt verkställts).
Nu plötsligt, har FDA beslutat att de vill driva igenom NDI, och dess genomdrift av teknikaliteter skulle väsentligen möjliggöra för FDA att förbjuda användning av nästan alla kosttillskottsingredienser som införts sedan 1994. Fredagen den 3:e juni föreslog FDA de nya reglerna om NDI – på fredagen före en långhelg, vilket är en vanlig taktik som regeringar använder för att minimera uppmärksamhet. De nya reglerna riskerar att bli antagna som fortsatt reglering mot i stort sett hela hälsokostindustrin med en eventuell avveckling som följd.
Varför väntade FDA 17 år för att vidta dessa NDI regler? Tro det eller ej, men detta ingick i den nya lagen om livsmedelssäkerhet (S.510), som kongressen röstade igenom i slutet av förra året utan att ens läsa propositionerna (https://www.naturalnews.com/030789_Food_Safety_small_farmers.html). FDA har nu tvingats att utfärda dessa nya riktlinjer och kommer självfallet att ta varje tillfälle i akt för att förinta näringstillskottsindustrin och därmed skydda vinsterna åt ”läkemedelsjättarna” (Big Pharma).

FDA gör en ”Fukushima” mot hälsokosttillskotten
Viktigt att notera, är att nästan alla vitaminer och kompletterande ingredienser kan snart komma att förbjudas under FDAs nya NDI-regler, eftersom mycket få kompletterande ingredienser säkerligen kan bevisas ha använts omfattande före 1994. Som Alliance for Natural Health påpekar, förbjöd FDA nyligen en vanligt förekommande variant av vitamin B6 genom påståendet att vitaminen var en ”medicin” som aldrig var ”godkänd” för användning i kosttillskott (http://www.anh-usa.org/when-is-a-vitamin-not-a-vitamin-when-the-fda-says-so/)

Den historien går att läsa här

Följden av allt detta är att genom utfärdande av nya riktlinjer för NDIs krav, kan FDA nu i huvudsak inte tillåta användning av praktiskt taget några tilläggsingredienser som finns på marknaden idag. Som Alliance for Natural Health varnar:

”Vi fruktar att de kommer använda denna makt för att förbjuda all forskning om hälsotillskott om inte tillskottet definieras (eng: turned) som ett läkemedel och genomgår klinisk prövningsprocess. Eftersom ingen har råd att betala för den nya processen om substansen inte är patenterad, och kosttillskott vanligen redan finns i naturen och därför inte kan patenteras, för att få fullständigt godkännande som läkemedels krävs säkerställan att inga nya hälsotillskott tillkommer. Detta bör passa läkemedelsindustrin mycket väl, och baserat på tidigare erfarenhet, även FDA.”

Hälsotillskottsföretag skulle behöva söka godkännande från FDA för alla sina ämnen.
Genom detta luriga knep med NDI-regler kan FDA nu anta ställning som ”väktare” (eng: gatekeeper) för alla godkännanden av hälsotillskott. Långt ifrån att bara vara ett krav på att ”rapportera till” FDA för användning av nya ingredienser, blir det nu i stället en fråga om godkännande från FDA. Som FDA har bevisat gång på gång, kan de helt enkelt vägra att godkänna något som används i naturliga produkter. Redan idag vägrar FDA att godkänna valnötter för att förebygga hjärtsjukdom eller att C-vitamin förhindrar skörbjugg. FDA erkänner inte ens att D-vitamin kan förebygga benskörhet! Föreställ dig då hur svårt det skulle vara att försöka få FDA att godkänna körsbärsextrakt, eller kinesiska örtmediciner eller glukosamin för den delen. Nästan alla av de bästa hälsokosttillskott du haft tillgång till och värderat högt under de senaste 25 åren hotas nu att helt förbjudas och tas bort från hyllorna.

FDA växlar alltså nu upp takten för att urholka industrin för naturläkemedel, försätta försäljare av vitaminer i konkurs och förslava det amerikanska folket i ett urholkat och icke fungerande system av kemiska mediciner, där de nu inte har några alternativ för naturliga terapier. Detta skulle självklart orsaka att kroniska sjukdomar ökade markant i hela landet och kraftigt berika läkemedelsindustrin och cancerbehandlingscentren, som alla måste heja på de föreslagna nya reglerna som ett bra sätt att rekrytera nya patienter som sedan kan mjölkas på pengar.

Men syntetiska droger behöver ingen anmälan om godkännande!
Otroligt (eller kanske inte, om du känner till FDA), de nya NDI-reglerna säger att syntetiska kopior av naturliga molekyler är undantagna från alla nya krav på rapportering. Däremot kan företag som patenterar molekyler från naturen och sedan förvandlar dem till kemiska läkemedel är helt undantagna från alla dessa krav. Men naturproduktsföretag som erbjuder säkra, effektiva och fullständiga näringsämnen som skapats av naturen, försätts plötsligt i konkurs.

Dessa regler är selektivt tillämpade, endast mot naturliga produkter, inte syntetiska kemikalier. Det är ännu ett monopolitiskt svek mot det amerikanska folket av FDA, ett statligt verk som konsekvent och med uppsåt tagit varje tillfälle i akt för att skydda läkemedelsbolagen och samtidigt förstöra den naturbaserade branschen. (https://www.naturalnews.com/021952.html))

”I de föreslagna reglerna, har FDA effektivt skapade ett system för förhandsgranskning på marknaden” för kosttillskott, säger Alliance for Natural Health. Och FDA kommer naturligtvis rutinmässigt att förneka i stort sett alla tilläggsingredienser från att någonsin bli godkända. Eftersom FDA redan klargjort sin ståndpunkt att det inte finns något som tyder på att vitaminer, näringsämnen, ört eller föda som har någon som helst biologisk effekt som kan förhindra, bota eller upphäva något hälsotillstånd. Det är FDAs officiella ståndpunkt! Med denna fullkomliga förvanskning, är det omöjligt för detta organ att någonsin erkänna den inneboende förmågan hos någon naturlig ingrediens att faktiskt producera en hälsomässig fördel.”

Agera nu!

Här kan du skriva under för att motsätta dig FDAs föreslag

Återigen, representanter i Washington behöver höra från dig – genast – om du vill behålla din rätt att köpa vitaminer och kosttillskott i USA. Ifall du tror att detta är en överdriven varning, tänk då på att hundratals kosttillskott just har förbjudits inom EU. (https://www.naturalnews.com/032302_herbal_supplements_European_Union.html)

Tillsynsmyndigheter i USA är ute efter samma typ av utrotning av hälsokostindustrin, som ett sätt att säkra årtionden av sjukdomsvinster för läkemedelsindustrin och den giriga cancerindustrin (som är betydligt mer intresserad av behandling av cancer än att förebygga den).
Om dessa nya regler börjar gälla, kan din tillgång till kosttillskott försvinna helt, före slutet av detta år, genom att försäljare av vitaminer blir kriminella, på samma vis som man kriminaliserat försäljning av rå mjölk idag. Beväpnade FDA-räder skulle även utföras mot hälsokostföretag och ägarna till dessa företag skulle skickas i fängelse för sina ”brott” för att sälja icke godkända ingredienser.

Detta är FDAs ”slutspel”. Även om FDA bara delvis genomdriver detta nya lagsystem, skulle de ändå belasta små hälsotillskottsföretag med en oförsvarbar regelverksbörda.

Som Alliance for Natural Health säger: ”Resultatet är att när nya och orimliga bördor åläggs hälsokosttillverkare, blir det omedelbara resultatet en ökad kostnad för konsumenter. Och om trycket blir för högt kan det näringstillskott som du idag behöver komma att bli otillgängligt.”
Det är förstås precis vad FDA vill, att försätta hälsokostföretag i konkurs och lämna fältet öppet endast för de farmakologisk-kemiska vitaminföretag som till stor del ägs av läkemedelsföretagen själva. De använder syntetiska kemikalier som inte omfattas av dessa nya FDA-regler. Många av de syntetiska vitaminerna är i huvudsak gifter. Är det inte märkligt att FDA inte kräver något godkännande av att använda gifter, men de behöver FDAs godkännande för att använda naturliga ämnen som faktiskt förebygger sjukdomar?

Läs mer på anh-usa.org

Fotnot – 6 juli, 2011
Vad Mike Adams beskriver här ovan är inte begränsat till USA. Lagstiftning med liknande inverkan stiftas på båda sidor av Atlanten. Vilket kan upplevas bla i Londons Chinatown. Vissa av dessa växtbaserade hopkok som använt under många år är nu en bristvara och vissa går inte att få tag i. Anledningen är ny lagstiftning som antagits av Europeiska Unionen som gör det dyrt att sälja naturläkemedel.
Även om många av dessa dekokter har använts säkert och effektivt i århundraden är de nu i praktiken olagliga. De enda verkliga vinnarna av denna lagstiftning är de läkemedelsjättar som fått konkurrensen från naturliga botemedel borttagna.
Det är inte heller någon tillfällighet att detta sker på båda sidor av Atlanten samtidigt, det är ett annat exempel på det obevekliga intrång i den personliga friheten och hur eliten försöker tillskansa sig den av Gud givna naturliga ordningen av saker med den egennyttiga Nya Världsordningen.

Mike Adams – Natural News July 6, 2011

Översättning: Frihetskrigare, Amerikanska FDA introducerar Den Nya Världsordningens reglemente för att kväsa alla former av hälsopreparat utformade efter 1994

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här