I kölvattnet efter brittiska Guardians och amerikanska Washington Posts jätteavslöjanden om Obama-administrationens urskillningslösa permanenta övervakning av amerikanska medborgares telefon- och internettrafik via NSA har Guardian gjort en fördjupande analys ”Civil Liberties: American Freedom On The Line” som med rätta placerar Barack Obama högst på listan över de ansvariga för det ”existentiella ifrågasättandet av den amerikanska friheten” som en otyglad polisstatsövervakning av medborgarna utgör.

”Få amerikaner tror, att de bor i en polisstat; många skulle till och med uppröras över idén. Det dagliga faktum dock, att polisen har rätt att – i hemlighet – bevaka alla medborgares kommunikation är ett klassiskt kännetecken fö