I kölvattnet efter brittiska Guardians och amerikanska Washington Posts jätteavslöjanden om Obama-administrationens urskillningslösa permanenta övervakning av amerikanska medborgares telefon- och internettrafik via NSA har Guardian gjort en fördjupande analys ”Civil Liberties: American Freedom On The Line” som med rätta placerar Barack Obama högst på listan över de ansvariga för det ”existentiella ifrågasättandet av den amerikanska friheten” som en otyglad polisstatsövervakning av medborgarna utgör.

”Få amerikaner tror, att de bor i en polisstat; många skulle till och med uppröras över idén. Det dagliga faktum dock, att polisen har rätt att – i hemlighet – bevaka alla medborgares kommunikation är ett klassiskt kännetecken för en stat som fruktar den frihet den samtidigt påstår sig stå upp för. Ironiskt nog kom Guardians avslöjanden på dagen 69 år efter Dagen D, då amerikanska och brittiska soldater invaderade Europa. De unga amerikaner som kämpade sig fram över Normandies stränder trodde med rätta, att de hjälpte till att befria världen från ett tyranni. De trodde inte, att de gjorde världen fri för deras egna härskare att kunna skaffa sig samma överhängande makt över deras efterkommande”.

De avslutar:

”I dag är det dock amerikanska fri- och rättigheter som är i ljuset. Sedan Elfte september har USA låtit kriget mot terrorismen forma en ny inhemsk auktoritär politik som skarpt går emot Amerikas passionerade frihetsanda. Veckans avslöjanden har chockat miljoner amerikaner, vars berättigade upprördhet över Elfte september dock aldrig någonsin fått dem att föreställa sig denna systematiska och otyglade övervakning i sådan massiv omfattning. Amerikanska politiker har sedan Elfte september knappt ifrågasatt dessa befogenheter. Till och med i dag kommer eventuellt många titta åt andra hållet. Detta utgör dock ett existentiellt ifrågasättande av den amerikanska friheten. Att denna så hänsynslöst inskränks av en ledare som en gång lovat stå upp mot denna form av auktoritet gör det inte mindre angeläget, tvärtom”.

Originaltext: larouche.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här