Den 21 december 2021 bildades Partiet MoD i Bagarmossen utanför Stockholm i frustration över politiker som inte stod upp för mänskliga rättigheter och demokrati under pandemin, i en tid då de som kallades “ovaccinerade” pekades ut som farliga smittbärare och vår statsminister uppmanade allmänheten att ta en “krampaus” från alla som inte “vaccinerat” sig mot covid-19. 

För den som har tröttnat på de etablerade partierna och deras tomma löften finns nu ett nytt tvärpolitiskt parti som har som ambition att ena människor över åsiktskorridorer och landsändar. Med en vision om att skapa en bättre framtid tillsammans med fokus på folkhälsa, fred och frihet. Där vi har nationellt och lokalt självbestämmande över avgörande frågor i vårt land och i våra liv.

MoD bestod redan från start av människor från höger till vänster, från söder till norr, som enades om att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans. I början handlade det främst om att protestera mot vaccinationsbevisen, då vi ansåg och fortfarande anser att de ger upphov till diskriminering och orättvis utestängning av människor från det offentliga rummet. Ett rum som alla medborgare har rätt att ha tillträde till. Vi var även kritiska till myndigheternas ensidiga information och lovordande av massvaccineringen liksom brist på information både gällande biverkningar. Information om att mRNA-vaccinerna fortfarande var under prövning och alltså inte godkända på sedvanlig sätt sopades också under mattan av myndigheter och regering. MoD har därför, med hänsyn till de många frågetecknen kring vaccinernas nytta och risker, varit kritiska till regeringens, myndigheternas och medias hantering av covidpandemin. Särskilt kritiska är vi till massvaccineringen, införandet av vaccinpass samt den press att vaccinera sig som riksdag, regering och myndigheter har stått bakom. Vi är även djupt oroade över det faktum att kritiska röster, våra såväl som andras, har hindrats från att få komma fram i media i en öppen och sund demokratisk debatt.

Vi kräver nu att de uppskattningsvis över 100 000 svenskar som drabbats av allvarliga biverkningar, från det som sålts in som säkra och effektiva vaccin ska få hjälp och stöd. Vi kräver vidare att grundlagen, som har skyddat oss från strängare restriktioner under pandemin ska stärkas till individens fördel, snarare än försvagas för att ge regeringen mer makt, vilket nu är  under utredning. Det är vi medborgare som bör få mer makt, inte regeringen.

Slutligen anser vi att det är en ofattbar tragedi och ytterst problematiskt för demokrati och mänskliga rättigheter att miljontals svenskar har pressats att ta mRNA-vaccinerna. Många har vaccinerat sig mot sin vilja av rädsla för att förlora sitt arbete, sin tillgång till samhället eller sina vänner. De ansvariga bör ställas till svars. De politiker som medvetet har hetsat och splittrat människor för att driva igenom ett experimentellt vaccinprogram är inga riktiga ledare. Riktiga ledare låter sig inte styras av globala läkemedelsbolags intressen eller lyder blint överstatliga organisationer som WHO och EU. Riktiga ledare enar människor och värnar folkets bästa.

Alla dessa frågor ovan enar oss som gått med i MoD. Vi är även överens om att vi vill se mer nationellt och lokalt självstyre. Vi förordar decentralisering stället för att ge bort våra resurser och makt till överstatliga organisationer som EU, WHO och NATO. Dessa organisationer anser vi inte går att lita på gällande mänskliga rättigheter och demokrati. Sveriges fokus bör vara att stärka mänskliga rättigheter och demokrati, samt uppmana till fred, samtal och diplomati.

Inom MoD är vi övertygade om att utan fria medier och en öppen debatt är risken mycket stor att avgörande och viktiga politiska beslut kan styras av en tillfällig opinion som drivits på av starka krafter med hjälp av rädsla och hot. De styrande kunde under pandemin, på bara några månader, med hjälp av massivt stöd i media och dagliga presskonferenser, pressa miljontals vuxna och barn att ta de ej färdigtestade vaccinerna mot covid med löften om att de var säkra och effektiva. Med tanke på det så kan vi inte lita på att medborgare ens i en hyfsat upplyst demokrati kommer att värna mänskliga rättigheter i ett sådant läge. Under pandemin bidrog många människor aktivt till att utesluta den del av befolkningen som valt att inte vaccinera sig. De flesta människor protesterade inte när vaccinpassen infördes utan deltog tvärtom i evenemang som uteslöt många av oss andra. Med en öppen och tillåtande debatt i media, där fler perspektiv och åsikter hade lyfts, hade detta kunnat undvikas.

Ett avgörande lågvattenmärke för de styrande var när Sveriges statsminister Magdalena Andersson på en presskonferens före jul 2021 meddelade att det var dags att “ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på har vaccinerat sig”. Detta trots att det är konstaterat att vaccinerna inte skyddar mot smitta. Diskrimineringen av människor var således inte till för att skydda sköra, utan för att straffa den som vägrade vaccin. Att detta kunde ske i ett demokratiskt och öppet samhälle ger upphov till stor oro. Demokratin är i gungning.

På samma sätt som under pandemin kan opinionen fås att svänga snabbt, om än tillfälligt, med massiv propaganda gällande avgörande frågor som svenskt medlemskap i NATO eller som när Sverige med en knapp majoritet 1994 röstade för att gå med i EU efter massiv opinionsbildning för ett medlemskap. För att motverka kapitalstarka intressens påverkanskampanjer behöver vi bildade människor och oberoende medier. Sakliga och nyanserade reportage från de etablerade medierna, vare sig de är privatägda eller har en public service funktion blir alltmer sällsynta. Under pandemin havererade media när man istället för att granska makten och ställde kritiska frågor till regeringen, agerade som maktens megafoner.

MoD samarbetar gärna med de partier som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati och som ställer sig bakom våra grundläggande krav, vilka handlar om mänskliga rättigheter, demokrati, medicinsk valfrihet, yttrandefrihet och alliansfrihet.

Vi i MoD står även enade i flera andra frågor som vi lyfter i vårt valmanifest. Arbetet med att ta fram ett mer omfattande partiprogram pågår och det bygger i  demokratisk anda på motioner som våra medlemmar inkommer med. MoD har nu över tusen medlemmar och vi växer oss stadigt större. Många vill vara med och skapa en mer demokratisk, empatisk och hållbar framtid. Varmt välkommen du som är modig och vill vara med och fortsätta utforma vår politik.

 

Andreas Sidkvist, ordförande Partiet MoD

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här