När en korrumperad medicinsk grupp vill avskräcka oliktänkande inifrån så vanärar man en högt stående profil. Detta avskräcker andra från att göra det rätta om det skulle störa lögnerna och vinsterna för läkemedelsindustrin (Big Pharma). Dr Andrew Wakefield var en syndabock som attackerades med lögner från media och medicinska tidskrifter för att skydda Storbritannien från skadestånd för vaccinskador och samtidigt skydda de höga vinsterna för vaccinindustrin.

Dr Andrew Wakefields forskning
Dr Wakefield kom till Royal Free Hospital i London för att samordna och sammanställa forskning som redan hade påbörjats på sju barn. Två år senare ökades det till tolv barn som därmed kallades Wakefields Tolv. De gastroenterologi behandlingarna och studien hade påbörjats på de ursprungliga sju barnen och leddes av Dr John Walker-Smith.

Föräldrarna till de tolv barn tog dem till Royal Free Hospital på grund av dess rykte för pediatrisk gastroenterologi. Deras familjeläkare hade misslyckats med att diagnostisera och/eller behandla barnen. Barnen led fruktansvärt av tarmstörningar och uppvisade autistiskt beteende och drev föräldrarna till det yttersta. Det handlade inte bara magvärk och diarré.

När Dr. Wakefield anslöt sig så publicerade han sina resultat i Lancet år 1998. Några år senare var Wakefields slutsatser medvetet förvridna av journalisten Brian Deer (i en BMJ-artikel) som en början på en attack mot läkarna Wakefield och Walker-Smith utförda av regeringen och vaccinindustrin.

Påståendendet att Dr. Wakefield och hans lag tagit slutsatsen att MPR-vaccinationer är orsaken till autism är helt felaktiga. Wakefields rapport rekommenderade att vaccinationer mot mässlingen, påssjuka och röda hund skulle göras separat istället för gemensamt tills ytterliggare forskning angående MPR:s säkerhet gjorts.

Föräldrarna hade själva frivilligt nämnt att deras barns ovanliga och intensiva tarmsjukdomar samt autistiskt beteende inträffade antingen direkt efter eller strax efter det att barnen fått MPR-vaccinationerna. Dr Wakefield hade helt enkelt bara inkluderat föräldrarnas kommentarer i rapporten.

Dr Wakefield inkluderade även det medicinska faktumet att samma virusstam av mässlingen fanns i alla barnens tarmkanal. Dessa upptäckter gjordes efter det att vaccinationerna genomförts och symptomen uppträtt.

Wakefields publicerade upptäckter bekräftades av andra
Den smittsamma mässlingen som upptäcktes av Wakefield/Walker-Smiths lag av läkare var inte den vanliga mässlingen*. De var av den typen som var förberedd i MPR-vaccinerna. Nyligen rapporterade även London Mail liknande resultat från andra studier av barn med autistiska beteenden och underliga, allvarliga tarmsjukdomar.

En studie var i Dublin, Irland år 2001. Den andra rapporten var från Wake Forest Medical School, USA år 2010. I studien från USA hade 70 av 82 autistiska barn samma ovanliga tarmsjukdom, samma autistiska enterokolit och samma stam av mässlingsviruset.

Man skulle kunna tro att detta skulle ge Wakefield och Walker-Smith en offentlig upprättelse och återställa deras rätt att utöva läkaryrket i Storbritannien men det har det inte. Detta är tragedin. Konspirationen mellan regeringen och vaccinindustrin lyckades.

Läs mer på newsvoice.se, Andrew Wakefield smutskastades – BMJ hade ekonomiska band till Merck