Antikonsumismens framfart

konsumism

Antikonsumism är en sociopolitisk rörelsen mot konsumism och teorin att en allt större konsumtion av varor är ekonomiskt fördelaktigt.

Konsumtion är en term som används för att beskriva effekterna av marknadsekonomin på individen. Oro över behandlingen av konsumenter har gett upphov till omfattande aktivism och införlivandet av konsumentutbildning i skolornas läroplaner.

Antikonsumistisk drar paralleller mellan miljöaktivism, antiglobalisering samt djurrättsaktivism i sitt fördömande av moderna företag och organisationer som uteslutande strävar efter vinst.

Under senare år har det släppts en del intressanta böcker, till exempel Naomi Kleins ”No Logo” och filmer som till exempel ”The Corporation” och ”Surplus: Terrorized into being Consumers”, vilket har populariserat den anti-korporatistiska ideologin.

Motstånd mot ekonomisk materialism kommer främst från två håll, religion och social aktivism. Vissa religioner påstår att materialism stör sambandet mellan individen och det gudomliga samt att det i är en omoralig livsstil. Franciskus av Assisi, Ammon Hennacy och Mahatma Gandhi hävdade att andlig inspiration ledde dem till en enklare livsstil. Sociala aktivister anser att materialismen är ansluten till krig, girighet, anomi, brottslighet, miljöförstöring samt en allmän social oro och missnöje.

En kritiker av konsumism, den tyske historiken Oswald Spengler, sa: ”Livet i Amerika är enbart av ekonomisk struktur och saknar djup.”

Artikeln återfinns även på Sourze.

Här kan du titta på filmerna ”The Corporation” och ”Surplus: Terrorized into being Consumers”.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here