Antony Cyril Sutton föddes i London den 14 februari 1925. Efter studier i huvudstaden tog han en Doctor of Science examen vid universitetet i Southampton och studerade sen vid Göttingens universitet i Tyskland innan han i början av 60-talet flyttade till USA. 1968 fick han anställning vid Stanford University i Kalifornien och blev forskare vid ansedda Hoover institute. När Sutton studerade de nationella arkiven blev han förbluffad över vad han fann.

Sutton fann dokument som visade att USA och Storbritannien finansierat kommunisternas revolution i Ryssland och nazisternas övertagande i Tyskland. (1) Telegram, kvitton och redovisningar visade hur makthavare, bankirer och företagare avsatt miljontals dollar för att störta tsaren och införa kommunism samt att man under hela 1900-talet försett Sovjet med ekonomisk och teknisk hjälp för att att bygga upp industrier och vapenutveckling.

Enligt Sutton spelade American International Corporation, (A.I.C), med en av Federal Reserve Banks grundare, Frank Vanderlip, som direktör, en viktig roll i sponsringen. Det officiella syftet med A.I.C var att utveckla inhemska och utländska företag, utöka amerikanska aktiviteter utomlands samt främja intressen hos amerikanska och utländska banker, företag och teknik. Ett mindre känt syfte var att hjälpa kommunisterna.(2) W. Lawrence Saunders, en av styrelseledamöterna i A.I.C skrev till och med ett brev till president Wilson om att han  ”sympatiserade med den sovjetiska regeringens styre.”(3)

William Franklin Sands, verkställande sekreterare för A.I.C, bidrog med 1 miljon dollar till bolsjevikerna. (4) Detsamma gällde Federal Reserves förste chef William Boyce Thompson, stor aktieägare i Rockefeller-kontrollerade Chase Bank samt kollega till JP Morgan. (5) I ett nio-punkts memorandum uppmanades även Englands premiärminister David Lloyd George att stödja de bolsjevikiska revolutionärerna. (6) Även Simpson,