Användning av GMO-bomull i Indien leder till tusentals självmord bland bönder

Det beräknas att 290 000 indiska jordbrukare har begått självmord de senaste 20 åren. Små farmar kämpar i dagens Indien med att få lönsamhet och hamnar hamnar ofta i djup skuld. Många detta skyller på GMO-bomull.

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here