Ledande kungliga, politiker och personer inom banksfären och näringsliv talar om jordens befolkningsmängd som ett stort hot. Samtidigt håller man årliga möten utan demokratisk insyn. En olustig och farlig kombination.

Frågan om avfolkning är olustig men nödvändig. Vi får inte rygga för den. Kan människan gör ont i liten skala kan hon med makt göra det i större. Se bara vad Hitler lyckades med.

Bristen på transparens mot maktens korridorer är ett stort problem. Mäktiga människors slutsatser har olustiga undertoner då deras syn på världen bottnar i ett extremrationellt tankesätt. De kan få för sig vilka sjuka idéer som helst utan vår vetskap.

Mannen bakom Gaia-teorin James Lovelock uttrycker sitt samtycke för att “ta bort” människor. Vad menar han, skulle han välkomna en pandemi eller ett världskrig?

Lovelock har fått oss att se jorden som en levande organism. Han vill nog gott men inser inte det onda som kommer med ett rationellt tänkande som ser människan och naturen i termer av en rent mekanisk materialistisk skapelse.

Det är ett sådant tänkande som står bakom misslyckandet med GMO, den geoengineering som troligen pågår som förstör vår natur när tanken är att det ska hjälpa (eller inte), vacciner och skadliga följdeffekter, en dyr sjukvårdsapparat som botar symtom istället för orsaker till en mycket billigare penning och så vidare.

Samma tankesätt tror att naturen är så korkad att mjölkersättning kan ersätta amning eller att vatten borde privatiseras som Nestlés ordförande Peter Brabeck sagt.

Brittiska prins Philip ser människan som en pest på jorden och säger på frågan vad han tycker man ska göra “kan du inte gissa?“. 1988 uttalade han följande:

In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation

Han talar oskyldigt om familjebegränsning men kan mycket väl syfta på något annat om han nu ser det som ett så stort hot. Vi vet inte eftersom vi saknar insyn. Uttalandet om att återvända som ett dödligt virus avslöjar en drivande tanke som funnits med sedan länge.

Henry Kissinger står bakom ett känt hemligt PM från 1974 om just detta “hot”. En centralfigur i årliga hemliga möten mellan en elit av människor varav Bilderberg är en sådan mötesform.

Nyligen tillsatte Obama Ron Klain som ansvarig för Ebolafrågan. Han ser överbefolkningen som den stora frågan, det stora hotet. En direkt osund inställning med tanke på hans uppgift.

John P Holdren presidentens rådgivare i vetenskapsfrågor är en annan som talar om befolkningsmängden som ett hot. Titeln på hans bok “Ecoscience: Population, Resources, Environment” från 1977 talar sitt tydliga språk.

Ted Turner, skapare av CNN, säger samma sak. En känd förespråkare professor Paul Ehrlich är inne på samma spår eller är rent av en röst som Ted Turner och många andra lyssnat på.

Bill Gates har en formel som kan räkna ut hur farliga vi är CO2 = P x S x E x C presenterad under ett tal på TED 2010. P står för “People”, S för “Services per person”, E för “Energy per person” och C för “CO2 per unit energy”.

Han säger visserligen att hans stora önskan är att lösa energifrågan genom innovation och på det sättet lösa ekvationen. Men han kallar det för ett mirakel. Med andra ord, något som är svårt att lösa nu. Då återstår P. Den måste enligt Gates sänkas.

Det är möjligt att jag misstolkar honom men det är en fullt logisk slutsats enligt hans egen formel. Med tanke på de sjukdomar och död som ett resultat av vaccineringspolicyn i världen, problemen som GMO leder till, två saker Gates stöder, finns det en uppenbar risk att det ligger en mörk agenda bakom.

Hans far William H. Gates Sr var ledare av “Planned Parenthood” som tidigare hette “American Eugenics Society” en organisation för eugenik som uttalat att de flesta människor är “reckless breeders” och “human weeds”.

Reportaget från Truthseeker på RT om Bill Gates och hans troliga agenda är något som borde oroa varje svensk och svenska politiker. Men icke. Han gästar SVTs Skavlan som om han vore allsmäktige själv när det i verkligheten är som att bjuda in Hitler i förklädnad.

Tankegångarna om eugenik eller rashygien har funnits länge. En tro på den rationella människans överhöghet över naturen. Samma tankegångar låg bakom nazismen. Nu har de tagit en annan form.

Att se befolkningsmängden som ett huvudproblem är nog mest en myt. Problemet är vårt sätt att leva. Vi lever inte i samklang med naturen och skapelsen. Då syftar jag inte på att vi ska sluta andas och bo i en låda, att sluta leva. Precis som skaparen älskar jag design och estetik. Vi behöver inte avstå från det.

Människan är i nuläget en plåga för moder jor