Är faktagranskare på facebook köpta av Bill & Melinda Gates Foundation?

Ben Swann belyser att faktagranskare inte använder källdokument samt det fakturan att Bill & Melinda Gates Foundation finansierar media och organisationer som ägnar sig åt så kallad faktagranskning, målet att är att få inflytande. Robert Kennedy Jr. motsätter sig utvecklingen och har stämt Facebook för deras censur.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here