Har man en psykisk sjukdom ifall att man inte vill anpassa sig och tänker fritt? Enligt ett nytt tillägg till DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är det så. Manualen identifierar en ny psykisk sjukdom kallad ”oppositional defiant disorder” eller ODD. Det definieras som ”ett mönster av ohörsamt, ovänligt och trotsigt beteende”, symptom som inkluderar att ifrågasätta auktoriteter, negativitet, diskussionslystnad och att lätt bli irriterad.

DSM-IV är den manual psykiatriker använder för att diagnostisera psykiska sjukdomar och med varje ny upplaga tillkommer mängder med nya psykiska sjukdomar. Är det bi som bli sjukare? Har det blivit svårare att vara psykiskt frisk? Författarna till DSM-IV säger att det beror på att de idag är bättre på att identifiera psykiska sjukdomar. Kritiker menar att det är för att de har för mycket tid över.

Nya psykiska sjukdomar som identifierar i DSM-IV är bland annat arrogans, narcissism, kreativitet som ligger över medelsnittet, cynicism och antisocialt beteende. För i tiden kallades dessa för karaktärsdrag men nu klassas de som sjukdomar.

Och det finns behandlingar att tillgå.

Allt detta är symptom på vår överdiagnostiserande och övermedicinerande kultur. Över de senaste 50 åren av DSM-IV gått från att innehålla 130 till 357 psykiska sjukdomar. En majoritet av dessa sjukdomar drabbar barn.Även om denna manual är ett viktigt diagnostiskt verktyg för den psykiatriska industrin har den också lett sociala förändringar.

Ökningen av ADD, bipolära sjukdomar och depression hor barn har i stort berott på att manualen identifierar vissa beteenden som symptom på psykiska sjukdomar. En artikel i Washington Post observerade att om Mozart hade fötts idag hade han diagnostiserats med ADD och medicinerats till torftig normalitet.

Enligt DSM-IV är beskrivningen för att identifiera ODD för barn man kan även vuxna kan lida en denna psykiska sjukdom. Detta borde ge fritänkande människor oro.

I Sovjetunionen användes nya ”psykiska sjukdomar” för politiskt förtryck. Personer som inte kunde acceptera tron Kommunistpartiet utvecklade en ny typ av schizofreni. De led av vanföreställningen att tro att kommunism var fel. De isolerades, tvångsmedicinerades och genomgick repressiv ”terapi” för att bringa dem tillbaka till sundhet.

När den senaste utgåvan av DSM-IV publicerades identifierades där flertalet symptom till olika psykiska sjukdomar hos barn ökade diagnostiken och medicineringen av barn. Några amerikanska stater har lagar som tillåter myndigheter att tvångsmedicinera människor och även göra det till ett brott att inte ta medicin. Detta målar upp en skrämmande bild för de av oss som inte vill anpassa oss.

Även om författaren till manualen hävdar att de inte har något dolt motiv utan endast vill förbättra diagnosprocessen är stämplingen av fritänkare och personer som inte vill anpassa sig som psykiskt sjuka människor har detta en stor potential för missbruk. Detta kan lätt användas som ett vapen i händerna på en förtryckande stat.

Originalartikel

Kommentar från Alan Watt

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här