Är iPhones varningstext ett svar på väntade stämningshot?

mobilskull

I de senare uppdaterade versionerna av programvaran i iPhone, har det uppkommit en varningstext i ett avsnitt som handlar om radiofrekvensexponering. Texten beskriver att iPhone har testat sina telefoner och uppfyller riktlinjer för vilket SAR-värde som är tillåtet. Men man tillägger och uppmanar sina användare att hålla iPhone-telefonen minst 10 mm från kroppen. För att hitta denna textrad går man via inställningar, allmänt, om och villkor. Längs ner hittar man informationen om radiofrekvensexponering.

Det är säkert inte många som känner till texten och man kan fråga sig varför telefontillverkaren uppmanar användaren till detta avstånd?
Enligt TV-programmet The Truthseeker på den ryska TV-kanalen RT, kan en anledning vara att man vill friskriva sig från det ökade antalet stämningar från privatpersoner i USA. Vissa menar att skadorna vid användning av mobiltelefoner kan bli ett lika stort stämningsärende som när tobaksbolagen tvingades betala ut ersättningar för de skador som rökningen orsakat befolkningen.

Läs mer på 2op.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here