Ragnar är tolv år och går i sjunde klass. Han är intresserad av politik och teknik. Den svenska politiken idag har förändrats, den saknar de stora perspektiven säger Ragnar. Man bemöter inte allas åsikter idag.

Ragnar berättar om en händelse på skolan. Han hade en diskussion om klimatfrågan med en klasskamrat under en rast mellan två lektioner då de hade samma lärare.

Kamraten berättar om diskussionen för läraren, som varnar Ragnar och säger att han inte får sprida lögner. Under det samtalet hinner alla elever komma in i klassrummet och det blir en gemensam diskussion där alla går emot Ragnar. Ragnar får sedan prata med en koordinator (fritidsledare).

En annan incident hände på skolan då läraren talade om den globala uppvärmningen. Ragnar hade invändningar mot det som sades och det blev diskussion i klassen och Ragnar upplevde det som att han inte fick prata till punkt.

Hans åsikt var att människan inte skapar all klimatförändring, och då blev han kallad för klimatförnekare med mera. Det blir ett samtal med koordinatorn igen. Denna gång med argument mot hans teorier, och det slutar med att rektorn blev inblandad.

Läraren föreslår en debatt med Ragnar på ena sidan, och lärarna och en del elever på den andra. Ragnar hänvisar till yttrandefrihetslagen, men får höra att han ska ha respekt för det som lärs ut om klimatfrågan.

Ett förslag lades då fram av hans mamma, att bjuda in expert på klimat, för att det skulle bli givande för skolans elever, hellre än att flera vuxna skulle stå mot en elev i en debatt. Det tyckte inte lärarna var någon bra idé.

Ragnar går inte kvar i samma skola längre. Jag skulle nog använda andra argument i dag säger Ragnar. Men i min nya skola respekterar man olika åsikter och kan diskutera.

I den gamla skolan var vännerna väldigt rädda för klimatkatastrofer och framtiden. Man pratade om att de vuxna borde ha lyssnat för länge sedan innan det var för sent. Vissa tror att vi kommer dö om tio år, säger Ragnar.